Praca w gospodarstwie rolnym rodziców

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców należy zaliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

articleImage: Praca w gospodarstwie rolnym rodziców fot. Thinkstock

Ustawa określa więc przede wszystkim jakie okresy pracy w gospodarstwie można zaliczyć pracownikowi. Otóż zgodnie z wymienioną ustawą wlicza się: 1) okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy w gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka; 2) przypadający przed 1 stycznia 1983 r. okres pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzający objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem, 3) przypadający po 31 grudnia 1982 r. okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Trzeba jednak mieć na uwadze, że definicja domownika ulegała na przestrzeni lat zmianom.

I tak do 31 grudnia 1990 r. pod pojęciem domownika należało rozumieć członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów i praca w gospodarstwie rolnym stanowiła dla nich główne źródło utrzymania (art. 2 pkt 2 obowiązującej wówczas ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin - tekst jedn.: Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z późn. zm.). Z tym, że - i to istotne dla Pana - według § 2 ust. 2 obowiązującego wówczas rozporządzenia Rady Ministrów z 28 marca 1983 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 2, poz. 10 z późn. zm.) praca domownika w gospodarstwie rolnym nie stanowi głównego źródła utrzymania, jeżeli domownik kształcił się w szkole ponadpodstawowej lub wyższej.
Dnia 1 stycznia 1991 r. weszła w życie ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.). Od tej daty przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która spełnia łącznie podane warunki:
 - ukończyła 16 lat,
 - pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa, albo w bliskim sąsiedztwie,
 - stale pracuje w tym gospodarstwie,
 - nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

W związku z tym powstają dwie sytuacje:

Pan jako osoba ucząca się w szkole nie mógł świadczyć stale pracy w gospodarstwie rolnym rodziców i tym samym nie spełnia Pan ustawowej definicji domownika. Gdyby jednak przyjąć, że mimo nauki w szkole stale pracował Pan w gospodarstwie rolnym rodziców, to jednak tutaj też nie zostały spełnione wymogi ustawy, gdyż nie był Pan jako domownik zgłoszony do ubezpieczenia.

Wobec tego nie ma przesłanek, aby przedstawiony przez Pana okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców mógł być zaliczony do okresu pracy uprawniającego do przyznania nagrody jubileuszowej.

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 6 razy

Praca w gospodarstwie rolnym rodziców

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 3)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Gospodarujący samodzielnie ojciec może wystąpić o zasiłek na dzieci

  Obrazek do artykułu: Gospodarujący samodzielnie ojciec może wystąpić o zasiłek na dzieci

  Ojciec dzieci jako ich przedstawiciel ustawowy jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup książek dla synów, nawet jeśli prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Więcej

 • Inicjatywa lokalna uregulowana tylko w nielicznych gminach na Dolnym Śląsku

  Obrazek do artykułu: Inicjatywa lokalna uregulowana tylko w nielicznych gminach na Dolnym Śląsku

  Fundacja im. Stefana Batorego zapytała 240 gmin w Polsce (15 gmin w każdym województwie), czy i jak wpierają inicjatywy mieszkańców. Odpowiedziało prawie 130 gmin. Zdecydowana większość z nich deklaruje, że pomaga mieszkańcom realizować ich pomysły, ale tylko 32 z nich przyjęły obowiązkową od 2010 roku uchwałę określającą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego... Więcej

 • Warszawa z dochodami o 309 mln zł wyższymi niż prognozowano

  Obrazek do artykułu: Warszawa z dochodami o 309 mln zł wyższymi niż prognozowano

  Dochody budżetowe Warszawy za 2014 r. wyniosły 13 mld 781 mln zł, o 309 mln zł więcej niż zakładały władze miasta. Największe to dochody z podatku PIT (prawie 4 mld zł), części oświatowej subwencji ogólnej (prawie 1,5 mld zł) i dochodów z UE (ponad 1 mld zł). Więcej

 • Bożena Klada IP: 83.16.* 15-12-2011
  Mam uprzejme zapytanie, czy pracę w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia w okresie 1967 -1970 można zaliczyć do prowniczego stażu pracy aby otrzymać nagrode jubileuszowa.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • AGATA GLIWKA 25-11-2011
  Zgodnie z orzecznictwem okresy pracy w gospodarstwie rodziców są wliczane do stażu pracy - osobiście zaliczono mi w roku bieżącym 2,5 roku okresu gdy uczyłam się w szkole średniej (1992-1994) - nie trzeba być zgłoszonym do ubezpieczenia, nie można jedynie mieć meldunku czasowego w szkole z internatem. Ja dojeżdżałam codziennie do szkoły 7 km, wystarczyły zeznania świadków.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Sylwester Maciag IP: *.*.* 26-01-2011
  Proszę o poradę czy praca w gospodarstwie u rodziców w latach 1983 do 1987 od momentu ukonczenia 16 roku zycia do podjecia pracy od 1-go kwietnia 1987 od 1988 roku jestem pracownikiem budżetowki.Proszę o odpowieć

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Sylwester Maciag IP: *.*.* 26-01-2011
  Proszę o poradę czy praca w gospodarstwie u rodziców w latach 1983 do 1987 od momentu ukonczenia 16 roku zycia do podjecia pracy od 1-go kwietnia 1987 od 1988 roku jestem pracownikiem budżetowki.Proszę o odpowieć

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Emilia Lipiec IP: *.*.* 25-03-2010
  Proszę o odpowiedź, czy praca w gospodarstwie u rodziców w latach 1983 do 1988(tj. od momentu ukończenia 16 roku życia do zakończenia nauku w szkole średniej)będzie w moim przypadku zaliczona do lat pracy (jestem pracownikiem samorządowym).

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Emilia Lipiec IP: *.*.* 25-03-2010
  Proszę o odpowiedź, czy praca w gospodarstwie u rodziców w latach 1983 do 1988(tj. od momentu ukończenia 16 roku życia do zakończenia nauku w szkole średniej)będzie w moim przypadku zaliczona do lat pracy (jestem pracownikiem samorządowym).

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora