Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Pracodawca nie może poddać pracownika badaniu alkomatem

Pracodawca nie może poddać pracownika badaniu alkomatem

09.03.12

Czy przełożony pracowników produkcyjnych: kierownik lub dyrektor ma prawo przebadać alkomatem wybranych pracowników, czy też musi sprawiedliwie sprawdzić wszystkich?

articleImage: Pracodawca nie może poddać pracownika badaniu alkomatem fot. Thinkstock

Pracodawca jest zakładem produkcyjnym. praca odbywa się na dwóch zmianach, a czasami również na trzeciej. Pracodawca stwierdził, iż na drugiej i trzeciej zmianie prawdopodobnie jest spożywany alkohol przez pracowników. Świadczą o tym opakowania po piwie i wódce w koszach na śmieci i za oknami budynku.

Czy przełożony pracowników produkcyjnych: kierownik lub dyrektor ma prawo przebadać alkomatem wybranych pracowników, czy też musi sprawiedliwie sprawdzić wszystkich?
Czy pracownik może odmówić?

Jakie prawa w tej kwestii ma pracodawca, a jakie obowiązki pracownik?

Odpowiedź

Pracodawca nie może poddać pracownika badaniu alkomatem bez jego zgody.
Jeśli uzna, że istnieje taka potrzeba, może wezwać policję, która ma prawo wykonać takie badanie.

Nie jest to jednak koniecznie, gdyż na potrzeby spraw z zakresu prawa pracy stan nietrzeźwości może być dowodzony wszelkimi środkami, np. poprzez zeznania świadków.

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące przepisy nie dają pracodawcy podstaw do badania trzeźwości pracowników np. przy użyciu alkomatu bez ich zgody. W przedstawionym przypadku nie jest więc problemem to, czy pracodawca ma prawo przebadać wybranych pracowników, czy też musi przebadać wszystkich. Problem sprowadza się do tego, że z jednej strony pracodawca ma obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika, co do którego ma podejrzenie o tym, że stawił się do pracy po spożyciu alkoholu, czy też, że spożywał go podczas pracy (art. 207 i nast. Kodeksu pracy,  w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) - dalej u.w.t.), z drugiej zaś nie ma możliwości potwierdzenia swoich przypuszczeń.

Oczywiście pracodawca może zaproponować pracownikowi takie badanie, jednak ten nie ma obowiązku zgodzić się na to. Pewnym rozwiązaniem jest w takim przypadku wezwanie policji, która ma prawo przebadać pracowników, do czego pracodawcę uprawnia art. 17 ust. 3 u.w.t., jednak zastosowanie takiego rozwiązania nie jest niezbędne. Jeśli tylko pracodawca poweźmie uzasadnione wątpliwości co do stanu trzeźwości pracownika ma obowiązek nie dopuścić go do pracy. O uzasadnionych wątpliwościach możemy mówić wówczas, gdy zachowanie pracownika budzi wątpliwości co do jego trzeźwości, gdy pracownik zachowuje się w sposób powszechnie przyjęty za wskazujący na spożycie alkoholu. Co istotne, dla potrzeby spraw z zakresu prawa pracy nie jest istotne, jakie jest stężenie alkoholu we krwi pracownika. Istotny jest sam fakt, że pracownik przystąpił lub miał zamiar przystąpić do pracy po spożyciu alkoholu, co pracodawca może udowadniać wszelkimi możliwymi środkami, np. poprzez zeznania świadków.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231)

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Obrazek do artykułu: Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Nowe obowiązki w związku z rozporządzeniem ws. ochrony danych osobowych to zapewnienie w sieci bezpieczeństwa danych, którymi administrujemy, ale także wiedza, co musimy czynić – mówiła Magda Matuszewska-Mikołajczyk, ekspertka w dziedzinie RODO z Wolters Kluwer. Więcej

 • Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Obrazek do artykułu: Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Nadal nie został wyłoniony wykonawca projektu e-Zamówienia, który realizuje Urząd Zamówień Publicznych. – Umowa powinna być niebawem podpisana – zapewnił Hubert Nowak, wiceprezes urzędu podczas konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld. Wśród partnerów merytorycznych spotkania jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Obrazek do artykułu: Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Dobre przemyślenie projektu, jego rzetelne zaprojektowanie, przeanalizowanie i zdiagnozowanie ryzyk jest połową sukcesu – mówiła Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tematem konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld, były m.in. usługi publiczne i finansowanie projektów administracji. Wśród partnerów merytorycznych jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Obrazek do artykułu: Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Kodeks cyfrowy jest na razie w fazie planów, nie ma jeszcze terminów – mówi Krzysztof Szubert, wiceszef resortu. Podczas konferencji Państwo 2.0 organizowanej przez ComputerWorld podkreślał znaczenie krajowych projektów dot. cyfryzacji. Wśród partnerów merytorycznych konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Obrazek do artykułu: Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Władze Gdyni, Sopotu i Rumi poinformowały w środę, że chciałyby wprowadzić bezpłatną komunikację dla uczniów. Jeśli radni tych miast zaakceptują propozycję, to zmiana zostałaby wprowadzona 1 czerwca. W czwartek podobny projekt głosowany będzie w Gdańsku. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE