Pracodawca nie może poddać pracownika badaniu alkomatem

Czy przełożony pracowników produkcyjnych: kierownik lub dyrektor ma prawo przebadać alkomatem wybranych pracowników, czy też musi sprawiedliwie sprawdzić wszystkich?

articleImage: Pracodawca nie może poddać pracownika badaniu alkomatem fot. Thinkstock

Pracodawca jest zakładem produkcyjnym. praca odbywa się na dwóch zmianach, a czasami również na trzeciej. Pracodawca stwierdził, iż na drugiej i trzeciej zmianie prawdopodobnie jest spożywany alkohol przez pracowników. Świadczą o tym opakowania po piwie i wódce w koszach na śmieci i za oknami budynku.

Czy przełożony pracowników produkcyjnych: kierownik lub dyrektor ma prawo przebadać alkomatem wybranych pracowników, czy też musi sprawiedliwie sprawdzić wszystkich?
Czy pracownik może odmówić?

Jakie prawa w tej kwestii ma pracodawca, a jakie obowiązki pracownik?

Odpowiedź

Pracodawca nie może poddać pracownika badaniu alkomatem bez jego zgody.
Jeśli uzna, że istnieje taka potrzeba, może wezwać policję, która ma prawo wykonać takie badanie.

Nie jest to jednak koniecznie, gdyż na potrzeby spraw z zakresu prawa pracy stan nietrzeźwości może być dowodzony wszelkimi środkami, np. poprzez zeznania świadków.

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące przepisy nie dają pracodawcy podstaw do badania trzeźwości pracowników np. przy użyciu alkomatu bez ich zgody. W przedstawionym przypadku nie jest więc problemem to, czy pracodawca ma prawo przebadać wybranych pracowników, czy też musi przebadać wszystkich. Problem sprowadza się do tego, że z jednej strony pracodawca ma obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika, co do którego ma podejrzenie o tym, że stawił się do pracy po spożyciu alkoholu, czy też, że spożywał go podczas pracy (art. 207 i nast. Kodeksu pracy,  w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) - dalej u.w.t.), z drugiej zaś nie ma możliwości potwierdzenia swoich przypuszczeń.

Oczywiście pracodawca może zaproponować pracownikowi takie badanie, jednak ten nie ma obowiązku zgodzić się na to. Pewnym rozwiązaniem jest w takim przypadku wezwanie policji, która ma prawo przebadać pracowników, do czego pracodawcę uprawnia art. 17 ust. 3 u.w.t., jednak zastosowanie takiego rozwiązania nie jest niezbędne. Jeśli tylko pracodawca poweźmie uzasadnione wątpliwości co do stanu trzeźwości pracownika ma obowiązek nie dopuścić go do pracy. O uzasadnionych wątpliwościach możemy mówić wówczas, gdy zachowanie pracownika budzi wątpliwości co do jego trzeźwości, gdy pracownik zachowuje się w sposób powszechnie przyjęty za wskazujący na spożycie alkoholu. Co istotne, dla potrzeby spraw z zakresu prawa pracy nie jest istotne, jakie jest stężenie alkoholu we krwi pracownika. Istotny jest sam fakt, że pracownik przystąpił lub miał zamiar przystąpić do pracy po spożyciu alkoholu, co pracodawca może udowadniać wszelkimi możliwymi środkami, np. poprzez zeznania świadków.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231)

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Pracodawca nie może poddać pracownika badaniu alkomatem

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • 5 tysięcy "pudełek życia" dla łódzkich seniorów

  Obrazek do artykułu: 5 tysięcy

  Około 5 tys. "pudełek życia", w których starsze samotne osoby będą mogły umieścić informacje dotyczące m.in. swoich chorób czy przyjmowanych leków, przygotował łódzki magistrat. Po dane te będzie można sięgnąć w razie zasłabnięcia seniora. Więcej

 • MIR: wszystkie Kontrakty Terytorialne podpisane

  Obrazek do artykułu: MIR: wszystkie Kontrakty Terytorialne podpisane

  Dzisiaj podpisujemy ostatnie z porozumień i tym samym kończymy proces uzgadniania kluczowych dla strony rządowej i samorządowej celów do realizacji w najbliższych latach oraz najważniejszych przedsięwzięć – powiedziała minister Maria Wasiak podczas uroczystości zawarcia Kontraktu Terytorialnego (KT) dla Województwa Pomorskiego. Odbyła się ona 19 grudnia 2014 r. Więcej

 • W Warszawie większość protestów wyborczych czeka na rozstrzygnięcie

  Obrazek do artykułu: W Warszawie większość protestów wyborczych czeka na rozstrzygnięcie

  Stołeczne sądy, do których trafiło łącznie 209 protestów wyborczych, rozstrzygnęły do tej pory trzy z nich. Sąd Okręgowy Warszawa Praga orzekł o unieważnieniu wyborów radnego do rady miasta w Zielonce. Większość protestów jest na etapie uzupełniania braków formalnych. Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora