Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Pracownik kontrolujący organizacje pozarządowe nie powinien pełnić funkcji w stowarzyszeniu

Pracownik kontrolujący organizacje pozarządowe nie powinien pełnić funkcji w stowarzyszeniu

02.01.18

Pracownik samorządowy, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku ds. kontroli organizacji pozarządowych, nie powinien jednocześnie pełnić funkcji w stowarzyszeniu działającym w zakresie sportu, jeżeli w ramach pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, może mieć choćby potencjalnie wpływ na działalność stowarzyszenia, w którym jest członkiem zarządu. 

articleImage: Pracownik kontrolujący organizacje pozarządowe nie powinien pełnić funkcji w stowarzyszeniu fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy pracownik zatrudniony na umowę o pracę w urzędzie miejskim na stanowisku ds. kontroli organizacji pozarządowych - dział spraw społecznych, może być jednocześnie członkiem zarządu w stowarzyszeniu o działalności sportowej?

Odpowiedź:
Pracownik samorządowy, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku ds. kontroli organizacji pozarządowych, nie powinien jednocześnie pełnić funkcji w stowarzyszeniu działającym w zakresie sportu, jeżeli w ramach pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, może mieć choćby potencjalnie wpływ na działalność stowarzyszenia, w którym jest członkiem zarządu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s., obowiązkiem pracownika samorządowego, jest wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie. Ponadto, jak wynika z art. 30 ust. 1 u.p.s., pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć, pozostających w sprzeczności z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, jeżeli wywołuje to uzasadnione podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność.

Z powyższych przepisów wynika zakaz podejmowania przez pracownika samorządowego takich zajęć, poza godzinami pracy w urzędzie, które mogłyby pozostawać w sprzeczności z wykonywaną pracą oraz stwarzać podejrzenia co do braku bezstronności lub interesowności tego pracownika.

W tym kontekście, należy wskazać, że jeżeli w opisanym stanie faktycznym, pracownik samorządowy, zatrudniony w urzędzie miejskim na podstawie umowy o pracę na stanowisku ds. kontroli organizacji pozarządowych, będący jednocześnie członkiem zarządu jednej z organizacji pozarządowych działających na terenie tej gminy, w ramach wykonywania obowiązków jako pracownik samorządowy, może mieć choćby potencjalnie, wpływ na działalność organizacji pozarządowej, którą zarządza (np. poprzez możliwość wpływania na wynik kontroli tej organizacji), to moim zdaniem takie powiązanie, stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 2 u.p.s. (poprzez naruszenie zasady bezstronności), a także art. 30 ust. 1 u.p.s. Pełnienie funkcji w zarządzie organizacji pozarządowej, pozostaje bowiem w sprzeczności z wykonywaną pracą na podstawie umowy o pracę w urzędzie miejskim, jeżeli do obowiązków pracownika samorządowego w ramach umowy, należy np. kontrola organizacji pozarządowych. Bez wątpienia, w sposób oczywisty, wywołuje to uzasadnione podejrzenia o stronniczość lub interesowność takiego pracownika samorządowego, który przecież jest zainteresowany tym, aby kontrola w stowarzyszeniu, którym kieruje, zakończyła się pomyślnie dla instytucji kontrolowanej. Nie ma przy tym znaczenia, czy za pełnienie funkcji członka zarządu w stowarzyszeniu, pracownik samorządowy uzyskuje wynagrodzenie, czy też nie.

Jak wynika z art. 30 ust. 2 u.p.s., naruszenie zakazu, o którym mowa wyżej, ma ten skutek, że z pracownikiem samorządowym rozwiązuje się stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy dalej k.p. bez wypowiedzenia z winy pracownika.  

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE