Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Projekt: zmiana obszarów gmin nie wpłynie negatywnie na prawa ich mieszkańców

Projekt: zmiana obszarów gmin nie wpłynie negatywnie na prawa ich mieszkańców

12.10.17

Komisyjny projekt ustawy przewiduje, że akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze przyłączonym do innej gminy będą obowiązywać do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego, ustanowionych już przez organ nowej gminy, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zmiany granic.

articleImage: Projekt: zmiana obszarów gmin nie wpłynie negatywnie na prawa ich mieszkańców fot. Thinkstock

 

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy przygotowany w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wprowadzający zmiany w ustawie z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446). Dotyczą one skutków prawnych zmiany granic obszaru gmin.

Gmina, do której włączony zostanie obszar innej gminy, wstąpi zatem we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych.

Akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego ustanowione przez organ gminy przed zmianą granic w części dotyczącej obszaru, który został wyłączony z tej gminy, staną się aktami prawa miejscowego tej gminy, do której ten obszar został włączony. Sytuacja ta będzie jednak przejściowa, co oznacza, że będą one obowiązywać do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organ tej gminy, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zmiany granic gminy. Chodzi tutaj przede wszystkim o akty prawa miejscowego w postaci planów zagospodarowania przestrzennego, planów obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Proponowane zmiany mają zapewnić ochronę mieszkańców obszaru włączonego w granice innej gminy przed nagłym pogorszeniem ich sytuacji, związaną z utratą mocy obowiązującej aktów prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Gmina uzyskuje natomiast niezbędny czas, aby dostosować akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego do nowej sytuacji.

Proponowane w projekcie rozwiązania będą miały zastosowanie do zmian w podziale terytorialnym państwa, które nastąpią dopiero po dniu ich wejścia w życie.

Ustawa przewiduje 14-dniowe vacatio legis.

(sejm.gov.pl)

 

Marek Sondej 12.10.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE