Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Protokoły przeglądów budynku należącego do gminy są jawne

Protokoły przeglądów budynku należącego do gminy są jawne

09.05.17

Treść protokołów z przeprowadzonych kontroli budynku w tej części, w której dotyczy ona majątku gminy, stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.  

articleImage: Protokoły przeglądów budynku należącego do gminy są jawne fot. Thinkstock

Jedna z mieszkanek gminy zwróciła się do spółki z wnioskiem o udostępnienie jej informacji publicznej.

Kobieta domagała się udostępnienia protokołów przeglądów budynku należącego do wspólnoty, której spółka jest zarządcą. Wnioskodawczyni podkreśliła, że w zarządzanym przez spółkę budynku gmina ma 75% udziałów.

W odpowiedzi spółka wyjaśniła, że dokumentacja 5 – letniego przeglądu technicznego budynku jest dokumentem stanowiącym własność wspólnoty i nie jest dokumentem podlegającym udostępnieniu jako informacja publiczna.

Kobieta poskarżyła się do sądu administracyjnego.

WSA podzielił stanowisko skarżącej.

Sąd zwrócił uwagę, iż spółka w ramach zawartej ze wspólnotą mieszkaniową umowy zarządza nieruchomością, w której udziały posiada gmina. Zatem wszelkie informacje dotyczące zarządzania tą częścią nieruchomości wspólnej, która jest mieniem gminnym stanowi informację publiczną.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Treść protokołów z przeprowadzonych kontroli budynku w tej części, w której dotyczy ona majątku gminy, stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Przemawia za tym po pierwsze okoliczność, że są to protokoły z czynności, których przeprowadzenie jest obligatoryjne w świetle art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 – j.t. ze zm.), a po wtóre, iż dotyczą one mienia publicznego.

Kontroli społecznej podlegać, w tym przypadku, będzie zarówno treść tych dokumentów, jak i to, czy przeglądy takie zostały przeprowadzone, czy zostały przeprowadzone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje oraz jakie były ich wyniki.

Wynik kontroli przekłada się bowiem na ocenę gospodarowania majątkiem gminy przez zarządcę, który w rozpatrywanej sprawie jest spółką, której jedynym udziałowcem jest gmina – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Szczecinie z 9 lutego 2017 r., sygn. akt II SAB/Sz 145/16, nieprawomocny  

Anna Dudrewicz 09.05.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE