Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Prowadzenie metryk spraw administracyjnych i podatkowych to obowiązek

Prowadzenie metryk spraw administracyjnych i podatkowych to obowiązek

16.03.12

Prowadzenie metryk spraw w postępowaniach administracyjnych i podatkowych to novum w polskim systemie prawnym. Regulacje kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej zostały uszczegółowione w rozporządzeniach wykonawczych, które zostały wydane na ostatnią chwilę.

articleImage: Prowadzenie metryk spraw administracyjnych i podatkowych to obowiązek fot. Thinkstock

Nowe regulacje w Kodeksie postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej

Nowelizacja kpa i op, która weszła w życie 7 marca 2012 r. (dalej: nowelizacja), nałożyła na organy administracji publicznej prowadzące postępowania administracyjne i podatkowe zupełnie nowy obowiązek - zakładania i prowadzenia metryk spraw (art. 66a kpa i art. 171a op). Zgodnie z nowym przepisem w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy. Metryka może być prowadzona zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej (§ 1 w obu przepisach). Takie rozwiązanie nie budzi większych wątpliwości, bowiem stopień informatyzacji administracji publicznej jest różny. Dopuszczenie obu form jest zatem celowe. przy czym ustawodawca nie wskazał kiedy dana forma może lub musi być zastosowana. Zgodnie z wolą ustawodawcy metryka sprawy jest (wraz z dokumentami do których odsyła) obowiązkową częścią akt sprawy i jednocześnie jest na bieżąco aktualizowana (§ 3). Przepis ten - oprócz części dotyczącej bieżącej aktualizacji - wydaje się być zbędny, bowiem już § 1 nakłada obowiązek założenia metryki sprawy oraz wynika z niego, iż jest to część akt sprawy.

Metryka sprawy jest zakładana i prowadzona przez organ, jednak konkretne czynności z tym związane wykonują oczywiście pracownicy urzędu obsługującego ten organ. Wydaje się, iż najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby, aby metrykę sprawy założył, prowadził i aktualizował pracownik prowadzący sprawę i przygotowujący projekt decyzji administracyjnej, bowiem z reguły to ta osoba będzie miała najpełniejszą wiedzę o toku postępowania i czynnościach dokonywanych w toczącym się postępowaniu.

Treść metryki została ogólnie określona w ustawie (§ 2) i musi ona zawierać:
- wskazanie wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu,
- określenie wszystkich czynności podejmowanych przez te osoby,
- odpowiednie odesłanie do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających powyższe czynności.

Celem nowej regulacji (zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy zmieniającej) ma być: zwiększenie transparentności udziału poszczególnych urzędników w procesie wydania rozstrzygnięć w sprawach obywateli. Dzięki prowadzeniu na bieżąco metryki sprawy będzie można nawet po upływie długiego czasu precyzyjnie ustalić, jacy urzędnicy (oprócz osoby podpisanej pod decyzją) uczestniczyli w przygotowaniu decyzji, przygotowywali jej projekt, udzielali wskazówek co do sposobu załatwienia sprawy i opiniowali lub zatwierdzali decyzję oraz w jaki sposób konkretni urzędnicy wpływali na treść decyzji. Transparentność, co do tego kto, jak i dlaczego wydał daną decyzję zwiększy poczucie odpowiedzialności urzędników, a w razie wydania decyzji powodującej szkody dla Państwa lub obywateli, ułatwi ustalenie winnych wyrządzenia szkody przez wydanie błędnej decyzji. Zwiększenie transparentności będzie miało też pozytywny wpływ na ograniczenie zjawiska korupcji.

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX dla Samorządu Terytorialnego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 2)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE