Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Prowadzenie metryki sprawy administracyjnej nie powinno być powierzone jednej osobie

Prowadzenie metryki sprawy administracyjnej nie powinno być powierzone jednej osobie

25.04.12

Metrykę sprawy administracyjnej powinien prowadzić każdy z pracowników organu, który uczestniczy w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym. Nie jest zatem uzasadnione powierzenie tej czynności jednemu pracownikowi, co wynika z ratio legis art. 66 k.p.a.

articleImage: Prowadzenie metryki sprawy administracyjnej nie powinno być powierzone jednej osobie fot. Thinkstock

W praktyce może wydawać się rozsądne, by metrykę zakładał, prowadził i aktualizował jeden pracownik, bowiem jak podkreślają urzędnicy, osoba taka będzie miała najlepszą wiedzę o postępowaniu i dokonywanych czynnościach, będzie to też spore ułatwienie organizacyjne dla wydziału, referatu, urzędu. Moim zdaniem takie rozwiązanie nie będzie właściwe. Metrykę ma prowadzić każdy z pracowników organu, który uczestniczy w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym. Nie jest więc uprawnione postępowanie polegające na wyznaczeniu jednej osoby odpowiedzialnej za założenie i aktualizację metryki. Wynika to z ratio legis art. 66a k.p.a. (…)

W tym miejscu rodzi się kolejne pytanie: Czy rzeczywiście wszystkie czynności muszą znaleźć się w metryce?
 
To znaczy, czy np. goniec przenoszący korespondencję również powinien dokonać wpisu w metrykę, umieszczając w niej swoje imię, nazwisko, stanowisko służbowe, opis dokonanych czynności. Na pierwszy rzut oka z art. 66a k.p.a. wynikałoby, że tak. Jednak moim zdaniem, skoro ustawodawca nie był niestety precyzyjny przy redagowaniu art. 66a k.p.a., musimy przy jego stosowaniu zachować tzw. zdrowy rozsądek. W praktyce wpisywanie dokładnie każdej czynności będzie albo niemożliwe, albo niezwykle uciążliwe, a zatem należy stanąć na stanowisku, że do metryki wpisujemy tylko czynności, które są istotne dla sprawy, znowu do czasu, kiedy ustawodawca, bądź w kodeksie postępowania administracyjnego, bądź w przepisach wykonawczych, doprecyzuje, „o co właściwe chodziło". Warto jeszcze dodać, że skoro sam ustawodawca w uzasadnieniu noweli wskazał, że zmiana ma być powiązana z odpowiedzialnością funkcjonariuszy publicznych, to wpisywanie do metryki wszystkich osób i każdej czynności, nawet osób, które wykonują czynność symboliczne, nie będąc przy tym funkcjonariuszami publicznymi, należy uznać za zbędne (np. goniec przenoszący dokument z pokoju 121 do 124 w tym samym urzędzie).

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
  • 10-05-2012
    Trochę to dziwne, bo jeśli piewszą merytoryczną czynnośc wykonuje dyrektor (dekratacja wniosku), to on miałby się bawić w drukowanie tabelki?

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 3)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE