Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce – procedura krok po kroku

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce – procedura krok po kroku

20.11.13

 Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce. Procedura została omówiona w programie LEX Procedury Prawa Pracy.

articleImage: Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce – procedura krok po kroku fot. Thinkstock


W myśl art. 22. 1. ustawy o pracownikach samorządowych pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, o której mowa w art. 2, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. 2. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców. 3. W przypadku przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.Procedura przeniesienia pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce na jego wniosek

Wniosek pracownika powinien zostać złożony na piśmie i określać, do której jednostki ma nastąpić przeniesienie. Z reguły pracownik występuje takim z wnioskiem gdy podjął już rozmowy z jednostką samorządu terytorialnego, w której chce podjąć zatrudnienie i uzyskał jej wstępną zgodę na to zatrudnienie. Jednak, by mogło dojść do przeniesienia pracownika zgodnie z jego wnioskiem należy się upewnić czy przeniesienie to nie narusza ważnego interesu jednostki, która dotychczas pracownika zatrudniała. Jeśli wniosek został złożony a przeniesienie nie narusza interesu jednostki pracodawca może wyrazić zgodę na przeniesienie określone w trybie art. 22 ust. 1 u.o.p.s., ale nie ma obowiązku wyrażenia tej zgody – może odmówić.

Jeśli pracodawca nie zgadza się na przeniesienie pracownika do pracy w innej jednostce, nie nadaje dalszego biegu wnioskowi pracownika. Pracodawca powinien na piśmie wyrazić swoją odmowę, np. przez uczynienie wzmianki na wniosku pracownika. Powiadamia o swojej decyzji pracownika, ale nie ma obowiązku uzasadniania odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie.

Drugi pracodawca

Jednostka przejmująca wyraża zgodę na przeniesienie, jeżeli przemawiają za tym jej potrzeby. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców z uwzględnieniem wniosku pracownika. Treść porozumienia pracodawca dotychczasowy oraz pracodawca przejmujący uzgadniają drodze negocjacji. Przedmiotem negocjacji może być termin przeniesienia pracownika. W razie potrzeby można włączyć do negocjacji zainteresowanego pracownika, szczególnie gdy konieczne okaże się zmodyfikowania warunków jego zatrudnienia w przejmującej jednostce.


Porozumienie powinno zawierać oświadczenia pracodawców wyrażające zgodę na przeniesienie pracownika, termin przeniesienia oraz stanowisko, na którym pracownik będzie zatrudniony w jednostce przejmującej. Jeżeli pozostałe warunki zatrudnienia przenoszonego pracownika nie ulegają zmianie, warto to zaznaczyć w treści porozumienia.
Porozumienie zostaje zawarte w formie pisemnej.

Przekazanie dokumentacji
W przypadku przeniesienia pracownika samorządowego do innej jednostki, jego akta osobowe wraz dokumentacją pracowniczą przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony. Przeniesienie pracownika nie powoduje rozwiązania stosunku pracy, przez co dotychczasowy pracodawca nie wystawia świadectwa pracy temu pracownikowi.Ramka:
Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce na jego wniosek – procedura
Krok: złożenie wniosku
Krok: ocena wniosku pod kątem wymogów prawnych?
(Krok: odmowa przeniesienia)
Krok: podjęcie negocjacji z pracodawcą przejmującym
Krok: przygotowanie porozumienia
Krok: podpisanie porozumienia
Krok: przekazanie dokumentacji pracowniczej

Przejdź do strony artykułu: « »
20.11.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX dla Samorządu Terytorialnego
Skomentowano 1 razy
  • Krystyna Bujnowska 11-10-2016
    aby przenieś personel gospodarczy ze szkoły do CUW co należy zrobi8ć

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE