Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Przyjęto projekt ustawy powołujący Ogólnopolską Sieć Edukacyjną

Przyjęto projekt ustawy powołujący Ogólnopolską Sieć Edukacyjną

13.09.17

Utworzenie publicznej sieci telekomunikacyjnej, dzięki której od 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s. - to główne założenie przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

articleImage: Przyjęto projekt ustawy powołujący Ogólnopolską Sieć Edukacyjną fot. Thinkstock


Dokument jest konsekwencją przyjęcia przez rząd w czerwcu br. uchwały w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”. Inicjatywa ta zakłada zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce możliwości bezpłatnego dostępu do szybkiego Internetu. Głównym założeniem ogólnopolskiej sieci, jest bowiem wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w szczególności zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i chodzących do szkół o małej liczbie uczniów.

Jak wynika z badań, obecnie ok. 23 proc. jednostek oświatowych znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie ponad 40 proc. korzysta z usług dostępu do Internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s. Oznacza to, że większość jednostek oświatowych w jest wykluczona cyfrowo. Wedle projektu ustawy, OSE będzie siecią opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub samorządów wykonujących działalność związaną z telekomunikacją.

Projekt ustawy przewiduje również możliwość inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez operatora sieci OSE, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do tej sieci. W ramach OSE szkoły będą mogły m.in. korzystać z usług bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego. Wprowadzenie OSE może wpłynąć także na zmianę sposobu kształcenia uczniów i nauczycieli, poprzez włączenie i powszechne wykorzystywanie zasobów edukacyjnych dostępnych przez Internet.
Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Natomiast samo świadczenie usług pierwszym szkołom planowane jest od 1 września 2018 r.

(premier.gov.pl) 

Norbert Bonin 13.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE