Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi być łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi być łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy

02.07.12

Jakie warunki techniczne musi spełniać punkt do selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

articleImage: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi być łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy fot. Thinkstock

Jakie warunki techniczne (np. wyposażenie, zabezpieczenia, monitoring, sposób magazynowania zebranych odpadów), lokalizacyjne (np. centrum miasta, obrzeża), pracy (godziny funkcjonowania) musi spełniać punkt do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określony wart. 3 ust. 2 pkt 6ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.?

Odpowiedź:

Ani przepisy u.u.c.p.g., ani ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., nie formułują wymagań dla punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wymagania lokalizacyjne określa gmina, przy czym musi być spełniony warunek łatwego dostępu do tego punktu dla wszystkich mieszkańców gminy. Przepis art. 63 u.o. określa jedynie ogólne warunki dotyczące miejsca magazynowania odpadów. Muszą być również spełnione standardy sanitarne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym (Dz. U. Nr 104, poz. 868), które nakazują odkażanie pojazdów, narzędzi i innych urządzeń, w tym pojemników używanych do odbierania, magazynowania, transportu oraz załadunku i wyładunku odpadów, z użyciem produktów biobójczych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z późn. zm.).

Zasady realizacji budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, bowiem planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Decyzja zostanie wydana przed uzyskaniem jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Przejdź do strony artykułu: « »
Janusz Jerzy 02.07.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Miasto wprowadziło samorządowe becikowe

  Obrazek do artykułu: Miasto wprowadziło samorządowe becikowe

  W Łomży (Podlaskie) od przyszłego roku samorząd będzie wypłacał rodzinom zamieszkałym w mieście jednorazowe świadczenie po 500 zł na każde nowo narodzone dziecko - zdecydowali w środę radni. Wypłata pieniędzy nie będzie uzależniona od dochodów. Więcej

 • Komisje zajmą się projektem, który ma poprawić sytuację finansową samorządów

  Obrazek do artykułu: Komisje zajmą się projektem, który ma poprawić sytuację finansową samorządów

  Obywatelski projekt ustawy, którego celem jest podreperowanie finansów samorządów, trafi do dalszych prac w komisjach - zdecydował w środę Sejm, który debatował nad projektem. Chodzi m.in. o zrekompensowanie ubytków w dochodach lokalnych budżetów po zmianach w podatku PIT. Więcej

 • Samorządy będą dyskutować o planach nowego rządu

  Obrazek do artykułu: Samorządy będą dyskutować o planach nowego rządu

  Rok po wyborach samorządy działają już wedle przyjętych przez siebie założeń. Wybory parlamentarne, które odbyły się w Polsce 25 października 2015r. pozornie dotyczą jedynie spraw związanych z władzą centralną. „Szereg zapowiedzi z expose Pani Premier Beaty Szydło wskazuje, że nowe kierunki istotnie wpłyną na pejzaż lokalny. Chcemy o tym dyskutować” – mówi Iwona Ciećwierz z Fundacji Szkoła... Więcej

 • Sąd uznał ją za niezgodną z prawem, ale miasto nadał chce pobierać opłatę klimatyczną

  Obrazek do artykułu: Sąd uznał ją za niezgodną z prawem, ale miasto nadał chce pobierać opłatę klimatyczną

  Samorząd Wisły pobiera opłatę klimatyczną niezgodnie z prawem - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (WSA). Po skardze obywatela sąd stwierdził nieważność uchwały z 2008 r. ws. opłat miejscowych. Wisła zapowiedziała, że nadal będzie je pobierała. Więcej

 • Lokalne podatki i opłaty w Olsztynie będą w wyższe

  Obrazek do artykułu: Lokalne podatki i opłaty w Olsztynie będą w wyższe

  Średnio o 4 proc. wzrosną w Olsztynie od początku przyszłego roku stawki podatku od nieruchomości, a o 2 proc. podrożeje wodę i ścieki - zdecydowała olsztyńska rada miejska. W 2016 roku ratusz spodziewa się wzrostu wpływów podatkowych o 4 mln zł. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE