Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu

Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu

14.07.17

Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w tym m.in. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych.

articleImage: Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy regionalna izba obrachunkowa może kontrolować SP ZOZ utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego? Czy gmina może wystąpić do RIO z wnioskiem o przeprowadzenie takiej kontroli?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych - dalej u.r.i.o. - regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w tym m.in. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych. SP ZOZ, którego założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego bezspornie jest zaliczany do samorządowych jednostek organizacyjnych, co jednoznacznie wskazuje, iż regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad tymi jednostkami. Z kolei art. 7 ust. 2 u.r.i.o. wskazuje, iż kontrolę podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7 u.r.i.o., regionalne izby obrachunkowe mogą przeprowadzać również na wniosek jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - w tym wypadku wnioskodawcą może być założyciel SP ZOZ. 

Edward Tomczyk 14.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE