Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » RIO: pomoc de minimis trzeba zgłosić prezesowi UOKIK

RIO: pomoc de minimis trzeba zgłosić prezesowi UOKIK

12.01.18


Niezbędnym elementem procedury podejmowania uchwały o udzieleniu pomocy de minimis jest zgłoszenie jej prezesowi UOKIK. Inaczej uchwała jest nieważna – uznało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

articleImage: RIO: pomoc de minimis trzeba zgłosić prezesowi UOKIK Własne

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie zwolnienia położonych na terenie gminy budynków lub ich części będących własnością przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis. Powodem było istotne naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publiczne. Mianowicie nie zgłoszenie projektu podjętej uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Organ nadzoru wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 3 tej ustawy, projekt programu pomocowego (w tym wypadku projekt uchwały) przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Zdaniem kolegium, jest to jeden z niezbędnych elementów procedury podejmowania uchwały, która przewiduje udzielenie pomocy de minimis.

W trakcie postępowania nadzorczego, przedstawiciel miasta Sośnicowice złożył wyjaśniania, że zakwestionowana uchwała została podjęta bez uprzedniego przesłania projektu tej uchwały do prezesa UOKiK.
Kolegium RIO uznało, że takim zaniechaniem naruszono w sposób istotny wskazany wyżej przepis.

uchwała RIO w Katowicach  nr 393/XXXII/2017 
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE