Strona główna » Wiadomości » Finanse komunalne » RIO: zwalczanie kwasowości gleb to nie zadanie gminy

RIO: zwalczanie kwasowości gleb to nie zadanie gminy

20.02.18

Z funduszu sołeckiego nie można opłacać zabiegów agrotechnicznych związanych z poprawą kwasowości gleb - stwierdziła RIO w Lublinie.

articleImage: RIO: zwalczanie kwasowości gleb to nie zadanie gminy fot. Thinkstock

Takie zadanie wpisała do budżetu Rada Gminy Wąwolnica. Wydatek ten w wysokości 9 tys. zł znalazł się w wydębionej części budżetu gminy stanowiącej fundusz sołecki. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uznało, że dokonanie takich wydatków ze środków funduszu sołeckiego jest sprzeczne z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Zgodnie z tym przepisem, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy. Zadania własne gminy wymienione zostały w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wśród wymienionych zadań nie występują sprawy z zakresu poprawy jakości gleb.Kolegium wskazało, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast, zadania polegające na ochronie gruntów rolnych, ich rekultywacji i poprawianiu wartości użytkowej gruntów wykonuje starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz marszałek województwa, co wynika z art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  Zatem zadanie to nie jest zadaniem własnym gminy.

uchwała RIO Lublin nr 19/2018

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE