Rozliczenie zwrotu kosztów zakupu biletu może nastąpić w oparciu o oświadczenie rodzica

Czy rodzic ucznia dojeżdżającego do szkoły, który jest uprawniony do dowożenia na koszt gminy, może uzyskać zwrot kosztów zakupu biletów, jeżeli złożył wniosek o zwrot kosztów, ale nie dołączył do wniosku żadnych biletów (złożył jedynie oświadczenie o kwocie przeznaczonej na ich zakup)?

articleImage: Rozliczenie zwrotu kosztów zakupu biletu może nastąpić w oparciu o oświadczenie rodzica Fot. Flickr/Źródło - The Paessel Family/Lic. CC by


A jeżeli tak, czy należy zwrócić koszt zakupu jednorazowych biletów, czy koszt zakupu biletu miesięcznego?


Odpowiedź


Uważam, że zwrot kosztów powinien odpowiadać cenie biletu miesięcznego.

Uzasadnienie

Zapewnienie dowozu dzieciom z miejsca zamieszkania do szkoły obwodowej jest zadaniem własnym gminy. Gmina może realizować swoje zadanie poprzez zapewnienie dowozu własnym środkiem transportu lub poprzez powierzenie realizacji tego zadania podmiotowi prywatnemu. Jeżeli dowóz zapewniają rodzice, gmina zobowiązana jest do zwrotu poniesionych kosztów dowozu.


Z zapisu art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty - dalej u.s.o., wynika, że zwrot kosztów przejazdu obejmuje koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2008 r. (wyrok WSA z dnia 16 kwietnia 2008 r. II Sa/Bd 1000/07, Lex nr 500720), zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 u.s.o., jeżeli gmina, obojętnie z jakich przyczyn, nie zapewni bezpłatnego transportu z domu do szkoły i opieki w czasie przewozu, to musi zapewnić zwrot kosztów przejazdu, ale wyłącznie środkami komunikacji publicznej. Innych obowiązków przepis ten na gminę nie nakłada. Zwłaszcza nie wynika z niego obowiązek zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym rodziców dziecka.


Jeżeli w przedstawionej sytuacji - dowóz dziecka występuje incydentalnie, a dziecko w zasadniczej części korzysta z dowozu zapewnianego przez gminę, wówczas zasadne jest dokonanie zwrotu kosztów zakupu biletów jednorazowych, natomiast jeżeli rodzic dowozi dziecko codziennie – nie korzystając z dowozu zapewnionego przez gminę – wskazany byłby zwrot przejazdu odpowiadający cenie biletu miesięcznego.


Jak słusznie zauważa Autor pytania, cena biletu miesięcznego jest niższa niż cena biletów jednorazowych. Biorąc pod uwagę zasadę oszczędności wydatków publicznych, rodzic powinien otrzymać zwrot kosztów odpowiadający cenie zakupu biletu miesięcznego.


Rozliczenie może nastąpić w oparciu o oświadczenie rodzica. O cenie biletu właściwy urząd może uzyskać informację w przedsiębiorstwie transportowym.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

Agata Piszko 14.11.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy

Rozliczenie zwrotu kosztów zakupu biletu może nastąpić w oparciu o oświadczenie rodzica

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • MEN: Karta Nauczyciela zła, ale na razie zmian nie będzie

  Obrazek do artykułu: MEN: Karta Nauczyciela zła, ale na razie zmian nie będzie

  Nauczyciele powinni mieć odrębną regulację dotyczącą stosunków pracy, ale Karta Nauczyciela nie jest najlepszym rozwiązaniem w tej dziedzinie – powiedziała wiceminister edukacji Joanna Berdzik. Ale od razu dodała, że w najbliższym czasie Karta nie będzie zmieniana. Więcej

 • Szkoły nie muszą prosić o zgodę przy wyrównywaniu dotacji na podręcznik

  Obrazek do artykułu: Szkoły nie muszą prosić o zgodę przy wyrównywaniu dotacji na podręcznik

  Aby prawidłowo rozliczyć dotację na rządowy podręcznik, szkoła musi dołożyć część pieniędzy ze środków własnych. Nie musi prosić o zgodę organu prowadzącego - mówił Marcin Litwinowicz naczelnik wydziału z biura edukacji miasta st. Warszawy podczas XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół. Więcej

 • Bieńkowska apeluje o współpracę samorządów miast

  Obrazek do artykułu: Bieńkowska apeluje o współpracę samorządów miast

  Unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska zaapelowała w piątek w Sosnowcu do samorządowców o wzmocnienie współpracy miast woj. śląskiego, szczególnie dużych ośrodków Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Wskazała, że to dobra droga do wykorzystania unijnych środków. Więcej

Aktualności - Samorząd