Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Rozwiązanie stosunku pracy ze skarbnikiem

Rozwiązanie stosunku pracy ze skarbnikiem

25.10.11

Czy wójt może rozwiązać stosunek pracy ze skarbnikiem na mocy porozumienia stron, czy też konieczne do tego jest odwołanie skarbnika przed radę gminy?

articleImage: Rozwiązanie stosunku pracy ze skarbnikiem fot. Thinkstock

Stosunek pracy skarbnika gminy może być rozwiązany w drodze porozumienia stron pomiędzy wójtem gminy reprezentującemu pracodawcę a pracownikiem - osobą pełniącą funkcję skarbnika.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych skarbnik gminy jest zatrudniany na podstawie powołania. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy należy do kompetencji rady gminy – art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, zaś pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wójt gminy (art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych). Przy czym powołanie lub odwołanie skarbnika może nastąpić wyłącznie na wniosek wójta, rada gminy nie może takiej czynności dokonać z własnej inicjatywy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 1997 r., sygn. akt I PKN 33/97, OSNP 1997/22/431 uznał za dopuszczalne rozwiązanie na mocy porozumienia stron stosunku pracy z powołania. Wcześniej takie stanowisko Sąd Najwyższy wyraził w wyroku z dnia 22 grudnia 1976 r., sygn. akt I PRN 121/76, OSNCP 1977/8/140. Rada gminy jest uprawniona wyłącznie do powołania lub odwołania skarbnika gminy, zaś zawarcie porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy nie jest odwołaniem, choć powoduje podobny skutek. Do zawarcia porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy właściwy jest wójt gminy reprezentujący pracodawcę, którym jest urząd gminy.
Analogicznie będzie w przypadku skarbnika powiatu i skarbnika województwa, gdzie do zawarcia takiego porozumienia kompetentny będzie odpowiednio starosta i marszałek województwa.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • RPO apeluje o zmianę przepisów utrudniających bezdomnym udział w wyborach

  Obrazek do artykułu: RPO apeluje o zmianę przepisów utrudniających bezdomnym udział w wyborach

  Kodeks wyborczy zapewnia bezdomnym wyborcom możliwość dopisania się do rejestru wyborców w gminie, w której stale przebywają. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do procedury dopisywania się do rejestru wyborców nie są jednak dostosowane do wspomnianej sytuacji. Rozbieżności skłoniły Rzecznik Praw Obywatelskich do wystąpienia w tej sprawie. Więcej

 • Nie wszyscy samorządowcy chcą przekopu Mierzei

  Obrazek do artykułu: Nie wszyscy samorządowcy chcą przekopu Mierzei

  Elbląscy samorządowcy i parlamentarzyści chwalą decyzję rządu o przekopie Mierzei Wiślanej. Przeciwni inwestycji są mieszkańcy Krynicy Morskiej, której burmistrz Krzysztof Swat ocenia, że rekompensatą dla turystycznego kurortu byłoby utworzenie wolnocłowej strefy. Więcej

 • Gowin: 400 mln zł na rozwój innowacji w regionach

  Obrazek do artykułu: Gowin: 400 mln zł na rozwój innowacji w regionach

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia program z budżetem 400 mln zł, za pomocą którego chce pobudzić innowacyjność w regionach. Teraz każde z województw będzie mogło zbudować własne specjalizacje gospodarcze - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Więcej

 • Przedstawiciele metropolii: ekonomia dzielenia się to wielka szansa

  Obrazek do artykułu: Przedstawiciele metropolii: ekonomia dzielenia się to wielka szansa

  Przedstawiciele Paryża, Toronto i Amsterdamu na konferencji the Next Web przyznali, że w obliczu wyzwań, jakie stawiają przed samorządami oddolne inicjatywy współpracy czy ekonomia dzielenia się - potrzeba aktywnego reagowania władz na nową rzeczywistość społeczno-ekonomiczną. Więcej

 • Bez uchwały rada powiatu nie podejmie rozstrzygnięcia

  Obrazek do artykułu: Bez uchwały rada powiatu nie podejmie rozstrzygnięcia

  Rada powiatu podejmuje swoje rozstrzygnięcia w formie uchwały, bez względu na to jak ta nie zostałaby nazwana. W praktyce uchwały często bowiem bywają określane mianem stanowisk czy skarg. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE