Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Rozwiązanie stosunku pracy ze skarbnikiem

Rozwiązanie stosunku pracy ze skarbnikiem

25.10.11

Czy wójt może rozwiązać stosunek pracy ze skarbnikiem na mocy porozumienia stron, czy też konieczne do tego jest odwołanie skarbnika przed radę gminy?

articleImage: Rozwiązanie stosunku pracy ze skarbnikiem fot. Thinkstock

Stosunek pracy skarbnika gminy może być rozwiązany w drodze porozumienia stron pomiędzy wójtem gminy reprezentującemu pracodawcę a pracownikiem - osobą pełniącą funkcję skarbnika.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych skarbnik gminy jest zatrudniany na podstawie powołania. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy należy do kompetencji rady gminy – art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, zaś pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wójt gminy (art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych). Przy czym powołanie lub odwołanie skarbnika może nastąpić wyłącznie na wniosek wójta, rada gminy nie może takiej czynności dokonać z własnej inicjatywy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 1997 r., sygn. akt I PKN 33/97, OSNP 1997/22/431 uznał za dopuszczalne rozwiązanie na mocy porozumienia stron stosunku pracy z powołania. Wcześniej takie stanowisko Sąd Najwyższy wyraził w wyroku z dnia 22 grudnia 1976 r., sygn. akt I PRN 121/76, OSNCP 1977/8/140. Rada gminy jest uprawniona wyłącznie do powołania lub odwołania skarbnika gminy, zaś zawarcie porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy nie jest odwołaniem, choć powoduje podobny skutek. Do zawarcia porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy właściwy jest wójt gminy reprezentujący pracodawcę, którym jest urząd gminy.
Analogicznie będzie w przypadku skarbnika powiatu i skarbnika województwa, gdzie do zawarcia takiego porozumienia kompetentny będzie odpowiednio starosta i marszałek województwa.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  Obrazek do artykułu: WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  O tym czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze decyduje tylko i wyłącznie on sam, zaś wnioski zawierające żądanie wydania takiego rozstrzygnięcia mogą być jedynie sygnałem, zwróceniem mu uwagi na ewentualne nieprawidłowości podjętego zarządzenia - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Więcej

 • E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  Obrazek do artykułu: E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", to efekt wspólnej pracy Ministerstw: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia. Dokument opracowany na podstawie podpisanego w czerwcu br. porozumienia zakłada, że wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się w styczniu 2019 r. Więcej

 • W Małopolsce przeznaczą 140 mln euro na rozwój e-usług w administracji

  Obrazek do artykułu: W Małopolsce przeznaczą 140 mln euro na rozwój e-usług w administracji

  Usprawnienie komunikacji między mieszkańcami, a właściwymi urzędami gminy lub powiatu, oraz zwiększenie możliwości składania elektronicznych dokumentów - takie rozwiązania dotyczące rozwoju e-usług w administracji przewiduje się w Małopolsce. W najbliższych latach władze województwa chcą przeznaczyć na te cele blisko 140 mln euro. Więcej

 • Ekstraklasowy klub piłkarski nie będzie sprzedany senegalskiemu inwestorowi

  Obrazek do artykułu: Ekstraklasowy klub piłkarski nie będzie sprzedany senegalskiemu inwestorowi

  Ze względu na niespełnienie zapisów umowy warunkowej, dotyczącej sprzedaży klubu piłkarskiego Korona Kielce senegalskiemu inwestorowi, umowa jest nieważna. Samorząd rozpoczyna negocjacje z innymi podmiotami, zainteresowanymi Koroną – poinformował prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Więcej

 • Uniknięcie błędów na etapie postępowań administracyjnych skróci proces inwestycyjny

  Obrazek do artykułu: Uniknięcie błędów na etapie postępowań administracyjnych skróci proces inwestycyjny

  Rozwiązanie problemów pojawiających w postępowaniach administracyjnych oraz dobre praktyki, dotyczące lokalizacji inwestycji oraz zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji infrastrukturalnych były przedmiotem spotkania przedstawicieli wydziałów infrastruktury urzędów wojewódzkich w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE