Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Rząd za utrzymaniem obowiązku meldunkowego

Rząd za utrzymaniem obowiązku meldunkowego

30.08.17

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidującej dalsze funkcjonowanie obowiązku meldunkowego. Jednocześnie zameldowanie ma być możliwe bez konieczności wizyty w urzędzie.

articleImage: Rząd za utrzymaniem obowiązku meldunkowego fot. Thinkstock

 

W myśl obowiązujących przepisów ustawy z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.) przepisy o obowiązku meldunkowym mają być uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. Projekt ustawy, przyjęty na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, przewiduje jednak dalsze utrzymanie tego obowiązku. Ma to być podyktowane koniecznością zagwarantowania sprawnego wykonywania obowiązków administracji publicznej wobec obywatela, co nie jest możliwe, jeżeli władza nie wie, gdzie obywatel mieszka. Konieczność zameldowania na pobyt stały lub czasowy ma jednocześnie ułatwiać realizację polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym – przeciwdziałania terroryzmowi.

Obowiązek zameldowania ma być łatwiejszy do spełnienia. Ma temu służyć możliwość zameldowania drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach opisanych w ustawie z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). Wówczas do elektronicznego formularza będzie dołączany elektroniczny dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. umowa lub odpis z księgi wieczystej), a w przypadku jego braku – skan dokumentu papierowego. W obecnym stanie prawnym skorzystanie z formularzy elektronicznych jest możliwe w zakresie wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP.

Zmianie ulegną zasady zameldowania cudzoziemców przebywających w RP. W ich przypadku obowiązek meldunkowy ma powstać po 30 dniach pobytu w naszym kraju – obecnie jest to 14 dni. Jednocześnie zasadą będzie nadawanie dokonującym zameldowania cudzoziemcom numerów PESEL, chyba że ich pobyt w RP ma charakter krótkotrwały. Informacje o cudzoziemcach, którzy zameldowali się na pobyt stały lub czasowy, mają być gromadzone w rejestrze PESEL – obecnie dane te są zapisywane w rejestrach zameldowania cudzoziemców prowadzonych przez gminy. Nowe zasady nie będą obejmować cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich UE lub członków ich rodzin – w ich przypadku mają obowiązywać takie same zasady, jak przy zameldowaniu obywateli RP.

Nowe przepisy miałyby obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. Projekt ustawy zostanie teraz skierowany pod obrady Sejmu.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z 30.08.2017 r.

Andrzej Perzyna 30.08.17
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Obrazek do artykułu: Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Nowe obowiązki w związku z rozporządzeniem ws. ochrony danych osobowych to zapewnienie w sieci bezpieczeństwa danych, którymi administrujemy, ale także wiedza, co musimy czynić – mówiła Magda Matuszewska-Mikołajczyk, ekspertka w dziedzinie RODO z Wolters Kluwer. Więcej

 • Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Obrazek do artykułu: Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Nadal nie został wyłoniony wykonawca projektu e-Zamówienia, który realizuje Urząd Zamówień Publicznych. – Umowa powinna być niebawem podpisana – zapewnił Hubert Nowak, wiceprezes urzędu podczas konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld. Wśród partnerów merytorycznych spotkania jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Obrazek do artykułu: Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Dobre przemyślenie projektu, jego rzetelne zaprojektowanie, przeanalizowanie i zdiagnozowanie ryzyk jest połową sukcesu – mówiła Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tematem konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld, były m.in. usługi publiczne i finansowanie projektów administracji. Wśród partnerów merytorycznych jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Obrazek do artykułu: Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Kodeks cyfrowy jest na razie w fazie planów, nie ma jeszcze terminów – mówi Krzysztof Szubert, wiceszef resortu. Podczas konferencji Państwo 2.0 organizowanej przez ComputerWorld podkreślał znaczenie krajowych projektów dot. cyfryzacji. Wśród partnerów merytorycznych konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Obrazek do artykułu: Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Władze Gdyni, Sopotu i Rumi poinformowały w środę, że chciałyby wprowadzić bezpłatną komunikację dla uczniów. Jeśli radni tych miast zaakceptują propozycję, to zmiana zostałaby wprowadzona 1 czerwca. W czwartek podobny projekt głosowany będzie w Gdańsku. Więcej

 • iksde IP: 130.180.* 08-09-2017
  Brak obowiązku meldunkowego utrudni również egzekwowanie należności od dłużników. Ponadto co z zasadą uznania za prawidłowo doręczonej korespondencji po podwójnym awizowaniu ? zatem jestem za utrzymaniem obowiązku meldunkowego xD

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE