Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Samorządowcy uzgadniają z KBW wzór porozumienia ws. obsługi urzędników wyborczych

Samorządowcy uzgadniają z KBW wzór porozumienia ws. obsługi urzędników wyborczych

14.05.18

W projekcie porozumienia KBW z wójtami w sprawie obsługi urzędników wyborczych powinien się znaleźć m.in. zapis, na jaki okres wójt ma zapewnić pomieszczenie biurowe, i jak ma być ono wyposażone.

articleImage: Samorządowcy uzgadniają z KBW wzór porozumienia ws. obsługi urzędników wyborczych fot. Thinkstock

Krajowe Biuro Wyborcze przesłało wzór projektu porozumienia z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania do delegatur KBW 23 kwietnia.

9 maja prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz przekazał Szefowej Krajowego Biura Wyborczego opinię do projektu porozumienia.

Według opinii ZMP wśród kwestii nieujętych  w projekcie porozumienia rozesłanego przez KBW jest m.in. ustalenie sposobu przepływu informacji, które po obu stronach zminimalizują ryzyko niewłaściwego zrealizowania zadania oraz wyznaczenie z obu stron koordynatorów odpowiedzialnych za wdrożenie postanowień porozumienia, rozstrzyganie wątpliwości  i nadzór nad jego realizacją.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Rozstrzygnięta powinna być kwestia dostępu do baz danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań przez urzędników wyborczych oraz pracowników samorządowych zapewniających ich obsługę.

Należy też ustalić procedurę postępowania w przypadku sporu kompetencyjnego pomiędzy urzędnikiem wyborczym a wójtem, burmistrzem czy prezydentem. Chodzi o sytuację, gdy polecenia urzędnika wyborczego wobec pracowników samorządowych wykonujących zadania na jego rzecz nie mieszczą się w zakresie wynikającym z ustawy i porozumienia lub wójt uzna je za sprzeczne z prawem lub wytycznymi PKW.

Wskazano też konieczność ustalenia tzw. szybkiej ścieżki umożliwiającej modyfikację porozumienia, m.in. gdy wysokość dotacji przekazana przez KBW okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów realizacji zadań. Zdaniem ZMP uregulowanie tych kwestii usprawniłoby współpracę na etapie jego wdrażania.

Według ZMP należy jednoznacznie wskazać na jaki okres wójt, burmistrz i prezydent mają zapewnić urzędnikowi wyborczemu wyposażone pomieszczenia biurowe – czy każdorazowo „od ogłoszenia aktu o zarządzeniu właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych”, czy urzędnik będzie mógł w całym okresie pełnienia funkcji korzystać z tego pomieszczenia.To samo dotyczy czasu pracy urzędnika wyborczego – czy będzie działał w godzinach pracy urzędu, czy innym wskazanym czasie.
Samorządowcy postulują też dokładne określenie standardu minimalnego dla wyposażenia biura, liczby urządzeń i odpowiedzialności za powierzony sprzęt, parametrów czy przepustowości łącz. Będzie to istotne dla oszacowania i rozliczenia kosztów.

Ważne jest też jednoznacznie rozstrzygniecie, czy transport kart do głosowania do obwodów, za których dostarczenie odpowiada urzędnik wyborczy i transport innych materiałów niezbędnych do pracy obwodowych komisji, za których dostarczenie odpowiada wójt, mogą być realizowane równocześnie, jak miało to miejsce przed zmianami w prawie.

Uzgodnienia są efektem ustaleń z kwietniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, czytaj PKW apeluje do samorządowców o pomoc w rekrutacji urzędników wyborczych
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE