Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Samorządy nie nazwą szkół oraz pomników w sposób gloryfikujący ustrój totalitarny

Samorządy nie nazwą szkół oraz pomników w sposób gloryfikujący ustrój totalitarny

21.07.17

Szkoły, szpitale, instytucje kultury, osiedla oraz pomniki, to przykładowe obiekty, które nie będą mogły zostać nazwane w sposób, który upamiętniałby lub propagował osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące ustrój totalitarny - takie modyfikacje zakłada podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja.

articleImage: Samorządy nie nazwą szkół oraz pomników w sposób gloryfikujący ustrój totalitarny fot. Thinkstock


Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej rozszerza zakres obiektów, którym jednostki samorządu terytorialnego nie mogą nadawać nazw, które promowałaby komunizm oraz inne ustroje totalitarne. Dotychczas obostrzeniem tym objęte były nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym drogi, ulice, mosty i place.

Zakaz nadawania nazw propagujących ustrój totalitarny dotyczy jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W skutek nowelizacji obostrzenie dotyczyć będzie szkół, szpitali, instytucji kultury, nazw osiedli, jak również pomników. Przepisy przejściowe przewidują termin 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie na dokonanie stosownych zmian nazw lub usunięcie pomników.

Nowelizacja przewiduje pewne wyłączenia od zakazu, które dotyczą pomników: niewystawionych na widok publiczny, znajdujących się na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku, wystawionych na widok publiczny w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, naukowej lub o podobnym charakterze, w celu innym niż propagowanie ustroju totalitarnego, wpisanych – samodzielnie albo jako część większej całości – do rejestru zabytków.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Norbert Bonin 21.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE