Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Samorządy znają roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów na 2018 rok

Samorządy znają roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów na 2018 rok

20.02.18

Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

articleImage: Samorządy znają roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów na 2018 rok fot. Thinkstock

Informacje te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przekazane do samorządów gmin, powiatów i województw za pomocą Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@).

W ustawie budżetowej na rok 2018 ujęta została część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 7 495 538 tys. zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 613.858 tys. zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 43 075 129 tys. zł oraz wpłaty gmin z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 613 858 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ujęta w ustawie budżetowej to 2.080.888 tys. zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.272.148 tys. zł, wpłaty powiatów do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej to 1 272 148 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ujęta w ustawie budżetowej to 1 177 802 tys. zł, część regionalna subwencji ogólnej dla województw – 376 353 tys. zł, wpłaty w województw z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej - 376 353 tys. zł.

Tabele dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

Finanse Komunalne Mirosław Stec

Finanse Komunalne, Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE