Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Senat poparł uchylenie transmisji z lokali wyborczych

Senat poparł uchylenie transmisji z lokali wyborczych

29.06.18

Senat przyjął bez poprawek ustawę zmieniającą Kodeks wyborczy, który zmienia przepisy dotyczące m.in. transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych.

articleImage: Senat poparł uchylenie transmisji z lokali wyborczych fot. Thinkstock

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw jest projektem komisyjnym. Sejm uchwalił ją w połowie czerwca. Zgodnie z nowelą uchylone mają być przepisy o transmisji z lokali wyborczych, skrócona procedura skarg na uchwały PKW w sprawie podziału na okręgi i poszerzony krąg uprawnionych do funkcji urzędnika wyborczego.

Tylko Naczelny Sąd Administracyjny

Nowelizacja zakłada, że sprawy z zakresu rozpatrywania skarg na postanowienia PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze będą rozpatrywane wyłącznie przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów.

Zmieni to stan prawny wprowadzony ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ze stycznia 2018 roku. Procedura podziału na okręgi wyborcze zakładała, że na postanowienia PKW przysługiwała skarga do sądu administracyjnego, a na jego orzeczenie - prawo wniesienia skargi do NSA.

Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, Konrad Składowski

Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018


Projektowana zmiana ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym problemom w szybkim zakończeniu postępowań przed sądami w tych sprawach.

Transmisji nie będzie, urzędnik szerzej

Z Kodeksu wyborczego usunięto przepisy dotyczące transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych. Zmiana wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Projekt rozszerza krąg osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Zgodnie z zaproponowaną zmianą na urzędników wyborczych będą mogły być powołane także „osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub ich jednostkach”. Obecnie muszą to być pracownicy urzędów obsługujących organy administracji rządowej,  samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE