Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Śląskie samorządy za szybkim zakazem sprzedaży najgorszych paliw

Śląskie samorządy za szybkim zakazem sprzedaży najgorszych paliw

19.05.17

O szybkie wprowadzenie zakazu sprzedaży najgorszych paliw stałych, a także o zapewnienie środków na walkę z tzw. niską emisją zaapelowały w piątek samorządy zrzeszone w Śląskim Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP).

articleImage: Śląskie samorządy za szybkim zakazem sprzedaży najgorszych paliw fot. Thinkstock

Stanowisko w tej sprawie przyjęło podczas piątkowych obrad zgromadzenie ogólne ŚZGiP, który zrzesza 118 gmin woj. śląskiego (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu). Inne ogłoszone tego dnia stanowisko Związku dotyczy wprowadzanych i planowanych zmian prawa samorządowego.

Odnośnie problemu ograniczenia niskiej emisji, Związek podkreślił konieczność wprowadzenia skutecznych działań. Wezwał do zastosowania całościowego, systemowego podejścia do problemu oraz do podjęcia „radykalnych kroków”.

Jak napisano w przesłanym PAP stanowisku ŚZGiP, dotychczasowe działania w tej sprawie okazały się skuteczne „jedynie w niewielkim stopniu”. W kontekście tej diagnozy Związek zaapelował do rządu i parlamentu o pilne przyjęcie rozwiązań systemowych, m.in. wprowadzenie zakazu sprzedaży określonych rodzajów szkodliwych paliw oraz regulacji dot. odpowiedniej jakości kotłów.

Szczególnie konieczne – zdaniem samorządów z woj. śląskiego - jest uchwalenie jednoznacznego zakazu wprowadzania do obrotu mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz węgla kamiennego o wysokiej zawartości wilgoci, siarki i popiołu (z uwzględnieniem parametrów spalania w sektorze komunalno-bytowym).

„Wprowadzone rozwiązania systemowe powinny stanowić element kompleksowego, narodowego programu zwalczania zjawiska tzw. niskiej emisji. Program ten powinien być również uzupełniony o rozwiązania prawne o charakterze fiskalnym, zachęcające mieszkańców do wymiany źródeł ogrzewania” - uznał ŚZGiP.

Związek zaproponował tu obniżenie VAT lub akcyzy na preferowane paliwa (gaz, czyste paliwa węglowe lub inne ekologiczne). Za niezbędne uznał też jasne określenie łatwego w realizacji sposobu kontroli i nieuchronnej kary w przypadku niestosowania przyjętego prawa.

ŚZGiP podkreślił, że zaangażowaniu finansowemu samorządów oraz prowadzonym przez nie działaniom edukacyjno-informacyjnym powinny towarzyszyć mechanizmy prawne i finansowe na poziomie krajowym i regionalnym.

W tym kontekście samorządowcy wyrazili obawę wobec docierających do nich informacji z Ministerstwa Energii, jakoby opracowywane zmiany dot. jakości paliw miały zostać wprowadzone nie przed najbliższym sezonem grzewczym, lecz od kolejnego. Związek wyraził przekonanie, że powinny zostać wprowadzone już teraz i wniósł o „energiczne przeprowadzenie procesu legislacyjnego w tym zakresie”.

Jednocześnie ŚZGiP zaapelował do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o „zwiększenie zakresu przedmiotowego oraz puli środków przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

Zdaniem samorządowców ważne jest uruchomienie dostępnego i atrakcyjnego instrumentu finansowego (z uwzględnieniem doświadczeń już nierealizowanych programów, jak Kawka, Ryś oraz Prosument), wspierającego modernizację lub zmianę systemów ogrzewania, zwiększenia efektywności energetycznej, szerszego zastosowania ciepła sieciowego i wykorzystania (tam, gdzie ma to uzasadnienie) odnawialnych źródeł energii.

ŚZGiP podkreślił, że takie wsparcie finansowe oraz środki z Regionalnych Programów Operacyjnych istotnie uzupełniłoby gminne programy dopłat do inwestycji proekologicznych.

„Bez odpowiednich instrumentów finansowych, dostępnych na poziomie całej Polski oraz regionów, działania podejmowane przez samorządy (…) w praktyce nie odniosą praktycznych skutków ze względów ekonomicznych” - podkreślił ŚZGiP, przywołując przykład uchwały antysmogowej Sejmiku Woj. Śląskiego z 7 kwietnia br.

Podczas piątkowych obrad zgromadzenie ogólne ŚZGiP w Jastrzębiu-Zdroju debatowało też nt. zapowiedzi wprowadzenia zmian do ordynacji wyborczej odnośnie samorządów, a także nad procedowanym projektem nowelizacji Prawa Wodnego. W obu tych kwestiach przygotowano stanowiska, mają one jednak zostać upublicznione po wprowadzeniu zgłoszonych w piątek zmian.

W oddzielnym stanowisku Związek wyraził natomiast stanowczy sprzeciw wobec kierunku wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd i parlament zmian prawa samorządowego, zwłaszcza o charakterze ustrojowym. Zdaniem ŚZGiP zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji państwa i zmniejszenia możliwości zagwarantowanego w Konstytucji RP uczestnictwa samorządu w sprawowaniu władzy publicznej.

„W celu obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz jako wyraz poparcia przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie”, zgromadzenie ogólne ŚZGiP przyjęło w piątek ogłoszoną w marcu „Kartę Samorządności”.(PAP)

mtb/ par/

19.05.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Obrazek do artykułu: Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Nowe obowiązki w związku z rozporządzeniem ws. ochrony danych osobowych to zapewnienie w sieci bezpieczeństwa danych, którymi administrujemy, ale także wiedza, co musimy czynić – mówiła Magda Matuszewska-Mikołajczyk, ekspertka w dziedzinie RODO z Wolters Kluwer. Więcej

 • Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Obrazek do artykułu: Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Nadal nie został wyłoniony wykonawca projektu e-Zamówienia, który realizuje Urząd Zamówień Publicznych. – Umowa powinna być niebawem podpisana – zapewnił Hubert Nowak, wiceprezes urzędu podczas konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld. Wśród partnerów merytorycznych spotkania jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Obrazek do artykułu: Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Dobre przemyślenie projektu, jego rzetelne zaprojektowanie, przeanalizowanie i zdiagnozowanie ryzyk jest połową sukcesu – mówiła Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tematem konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld, były m.in. usługi publiczne i finansowanie projektów administracji. Wśród partnerów merytorycznych jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Obrazek do artykułu: Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Kodeks cyfrowy jest na razie w fazie planów, nie ma jeszcze terminów – mówi Krzysztof Szubert, wiceszef resortu. Podczas konferencji Państwo 2.0 organizowanej przez ComputerWorld podkreślał znaczenie krajowych projektów dot. cyfryzacji. Wśród partnerów merytorycznych konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Obrazek do artykułu: Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Władze Gdyni, Sopotu i Rumi poinformowały w środę, że chciałyby wprowadzić bezpłatną komunikację dla uczniów. Jeśli radni tych miast zaakceptują propozycję, to zmiana zostałaby wprowadzona 1 czerwca. W czwartek podobny projekt głosowany będzie w Gdańsku. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE