Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: zarówno starosta, jak i inny legitymowany podmiot może żądać wpisu do księgi wieczystej

SN: zarówno starosta, jak i inny legitymowany podmiot może żądać wpisu do księgi wieczystej

12.03.18

Jeżeli przepis szczególny przyznaje uprawnienie do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej także innym podmiotom, krąg osób legitymowanych zostaje poszerzony, a nie zawężony - orzekł Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: zarówno starosta, jak i inny legitymowany podmiot może żądać wpisu do księgi wieczystej fot. Thinkstock

Wnioskodawca - spółka akcyjna wniosła o wpis w dziale III księgi wieczystej ograniczenia własności nieruchomości, wynikającego z ostatecznej decyzji administracyjnej. Sąd rejestrowy odmówił wpisu.

Sprawa trafiła ostatecznie do rozpoznania przez Sąd II instancji, który oddalając apelację wnioskodawcy, wskazał, że zgodnie z art. 124 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami żądanego wpisu można dokonać tylko na wniosek starosty albo organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Legitymacja osób wymienionych w art. 6262 § 5 k.p.c. została bowiem w tym przypadku ograniczona.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Sąd Najwyższy był jednak innego zdania. Przypomniał, że wniosek o wpis w księdze wieczystej może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej, a także organ uprawniony do złożenia wniosku w sprawach o wpis obciążeń powstałych z mocy ustawy (art. 6262 § 5 k.p.c.). Mimo zatem iż w postępowaniu wieczystoksięgowym tylko te osoby mają legitymację do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, to nie jest to katalog zamknięty dla ustawodawcy.

Z mocy przepisu szczególnego uprawnienie takie może przysługiwać również innym podmiotom, w tym przypadku z mocy art 124 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami - staroście lub organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Nie oznacza to jednak, że w sprawie w której legitymowane są te podmioty, pozostałe osoby kwalifikowane ogólnie jako wnioskodawcy, zostały tego prawa pozbawione. SN uznał zatem, że wniosek w tej sprawie mogła złożyć także spółka - właściciel urządzeń, której przysługiwały uprawnienia wynikające z decyzji.

Postanowienie SN z 20 grudnia 2017 r. I CSK 166/17.
 

Marek Sondej 12.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE