Sprawy dot. wycinki drzew z lasu nie należą do kompetencji wójta

 Czy wójt ma prawo i obowiązek wymierzenia kary administracyjnej za wycięcie drzewa z lasu prywatnego niezgodnie z planem urządzenia lasu i bez zezwolenia?

articleImage: Sprawy dot. wycinki drzew z lasu nie należą do kompetencji wójta fot. Thinkstock


NIE. W kompetencji wójta nie mieszczą się sprawy dotyczące wycinania drzew (pozyskiwania drewna) z lasu.


Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Art. 83 ust. 1 tej ustawy stanowi zaś, że usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Jednak przepis ten nie znajduje zastosowania do drzew i krzewów w lasach (art. 83 ust. 6 pkt 1). Art. 88 ustawy o ochronie przyrody należy odczytywać łącznie z art. 83.


Wójt, burmistrz, prezydent miasta ma kompetencje do wymierzania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzewa tylko wówczas, gdy zezwolenie takie byłoby wydawane na podstawie art. 83 ustawy o ochronie przyrody. Skoro do usuwania (wycinania) drzew z lasu nie ma zastosowania art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, to nie ma też zastosowania art. 88 tej ustawy. Nawet jeżeli usunięcie (wycięcie) drzewa wymaga zezwolenia, ale udzielanego w innym trybie niż na podstawie ustawy o ochronie przyrody, to nie ma podstaw do nakładania kary administracyjnej, o której mowa w art. 88 ustawy o ochronie przyrody.


Wycinanie drzew w lasach jest regulowane przez przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.). Pozyskiwanie drewna z lasu może być prowadzone na podstawie zatwierdzonego planu urządzenia lasu, a w przypadkach losowych na podstawie decyzji starosty (art. 23 ustawy o lasach).


Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny na podstawie art. 158 § 1 kodeksu wykroczeń. Dodatkową sankcją jest obligatoryjny przepadek nielegalnie pozyskanego drewna na rzecz Skarbu Państwa.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX dla Samorządu Terytorialnego
Skomentowano 0 razy

Sprawy dot. wycinki drzew z lasu nie należą do kompetencji wójta

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

  • Gminy z parkami krajobrazowymi dostaną specjalne dopłaty

    Gminy z parkami krajobrazowymi dostaną specjalne dopłaty Wsparcie gmin, na terenie których są parki krajobrazowe, dokończenie inwestycji związanych ze środowiskiem czy uruchomienie 25 tras biegowych w Lasach Państwowych - to niektóre plany resortu środowiska na najbliższe miesiące zaprezentowane 27 sierpnia w Sejmie. Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski mówił, że w ramach wsparcia... Więcej

  • Wybory samorządowe: partie kompletują listy kandydatów

    Wybory samorządowe: partie kompletują listy kandydatów Na starcie kampanii samorządowej partie mają, z pewnymi wyjątkami, ustalonych kandydatów na prezydentów miast; trwa układanie list do sejmików. Większość ugrupowań zapowiada prezentację haseł wyborczych i programów na początek września. więcej >>> Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r. Więcej

  • Ruszyła samorządowa kampania wyborcza

    Ruszyła samorządowa kampania wyborcza  W środę, po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia ws. wyborów samorządowych, ruszła kampania wyborcza. Zarejestrowane komitety wyborcze mogą prowadzić agitację aż do rozpoczęcia ciszy wyborczej, czyli do północy 14 listopada. Do urn pójdziemy 16 listopada. Pełna treść artykułu dostępna w serwisie www.samorzad.lex.pl >>> Data publikacji: 27 sierpnia... Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora