Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Sprzedaż majątku przez samorządy to nie „wyprzedaż sreber rodowych”

Sprzedaż majątku przez samorządy to nie „wyprzedaż sreber rodowych”

12.07.18

Samorządy prowadzą aktywną działalność w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, często kupujemy i sprzedajemy działki, nie ma dobrych powodów, żeby taka działalność ograniczała naszą zdolność kredytową - uważa Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich.

articleImage: Sprzedaż majątku przez samorządy to nie „wyprzedaż sreber rodowych” fot. Thinkstock

Jak nam powiedział Zygmunt Frankiewicz, projekt zmian ustawy o finansach publicznych był przedmiotem długich i rzeczowych konsultacji ze stroną samorządową. - W toku prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uwzględniono nasze postulaty dotyczące odsunięcia w czasie wliczania do wskaźnika umów niestandardowych i odniesienia tej regulacji wyłącznie do umów zawartych po wejściu w życie ustawy – podkreślił. Jak dodał, dokonano również zmiany średniej ważonej na średnią arytmetyczną.

Wiele samorządów dysponuje dużym majątkiem

Zdaniem prezydenta strona samorządowa postulowała jednak, aby okres liczenia średniej obejmował zarówno dane prognozowane, jak i historyczne - 3 lata wstecz, rok bieżący, 3 lata do przodu, co nie zostało uwzględnione. W dalszym ciągu od 2026 r. usuwa się ze wskaźnika dochody ze sprzedaży majątku, co samorządy kwestionowały.

- Z powodów historycznych wiele polskich samorządów dysponuje dużym majątkiem, spora grupa samorządów ma stałe, wysokie wpływy z jego sprzedaży. Nie jest to „wyprzedaż sreber rodowych”, tylko przemyślane działanie, które wręcz przyczynia się do wzrostu dochodów, np. z podatku od nieruchomości – wyjaśnił Zygmunt Frankiewicz. Jak dodał, samorządy prowadzą aktywną działalność w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. - Często kupujemy i sprzedajemy działki, nie ma dobrych powodów, żeby taka działalność ograniczała naszą zdolność kredytową - zaznaczył.


Prawo finansów samorządowych [PRZEDSPRZEDAŻ] Michał Bitner

Prawo finansów samorządowych

Nie uwzględniono zmian w zakresie restrukturyzacji zadłużenia

Według prezesa ZMP niezrozumiałe jest również przesunięcie w czasie wyłączenia po prawej stronie (czyli po księgowej stronie zobowiązań – red.) relacji odsetek od kredytów i pożyczek, które ma obowiązywać dopiero od 2026 r. Jak podkreśla Frankiewicz, nie uwzględniono również zmian w zakresie restrukturyzacji zadłużenia. - Czyli wyłączenia z limitów wskaźnika nie tylko spłaty zobowiązań dłużnych, które obniżają łączny koszt obsługi długu w całym okresie, ale również działań polegających na wydłużeniu okresu spłaty - tłumaczy.

Jak już informowaliśmy, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja przepisów ma m.in. umożliwić wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych (np. nadwyżka budżetowa z lat poprzednich, środki ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub wolnych środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE