Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Starosta może przenieść pozwolenie na budowę ze spółki na powiat

Starosta może przenieść pozwolenie na budowę ze spółki na powiat

14.11.17

Starosta może przenieść pozwolenie na budowę ze spółki na powiat i nie ma podstaw do wyłączenia tego organu. Starosta działa bowiem w tych postępowaniach jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, a nie jako organ reprezentujący powiat będący osobą prawną.

articleImage: Starosta może przenieść pozwolenie na budowę ze spółki na powiat fot. Thinkstock

Pytanie:
Starosta X, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, wydał pozwolenie na budowę dla spółki Y.

Czy ten sam starosta X może przenieść to pozwolenie na budowę ze spółki Y na Powiat X?

Odpowiedź:
Starosta może przenieść pozwolenie na budowę ze spółki Y na powiat X. Nie ma podstaw do wyłączenia organu.

Uzasadnienie:
Na gruncie przepisów ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. starosta jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Do jego kompetencji należy przede wszystkim prowadzenie postępowań w sprawie pozwolenia na budowę i wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę a także prowadzenie postępowań w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę i wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę uzależnione jest od spełnienia określonych wymagań przewidziany w art. 40 pr. bud. Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę jest obowiązany, za zgodą stroną, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeśli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – zob. art. 40 ust. 1 pr. bud.

Zatem organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji przenoszącej, jeśli spełnione są wszystkie warunki wymienione w art. 40 ust. 1 pr. bud. Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że starosta wydał pozwolenie na budowę dla spółki Y a następnie zamierza przenieść to pozwolenie na powiat X. W takim przypadku starosta może przenieść pozwolenie na budowę na powiat i nie ma podstaw do wyłączenia tego organu. Starosta działa bowiem w tych postępowaniach jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, a nie jako organ reprezentujący powiat będący osobą prawną. 

Maria Kopytowska 14.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE