Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Strażnicy gminni powinni mieć prawo do emerytury pomostowej – uważa RPO

Strażnicy gminni powinni mieć prawo do emerytury pomostowej – uważa RPO

12.02.18

Charakter pracy strażnika gminnego uzasadnia rozważenie wprowadzenia regulacji, które umożliwią im nabycie prawa do emerytury pomostowej - uważa RPO i zwraca się o podjęcie inicjatywy ustawodawczej na forum Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji Senatu RP.

articleImage: Strażnicy gminni powinni mieć prawo do emerytury pomostowej – uważa RPO fot. Thinkstock

Według Adama Bodnara, istnieje problem określenia niższego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę strażników gminnych. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi w tej sprawie.

W piśmie przesłanym do przewodniczącego Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji Senatu RP, Rzecznik podkreśla, że strażnicy nabywają prawo do świadczeń emerytalnych na zasadach określonych w powszechnym systemie emerytalnym. Ich praca w świetle przepisów ustawy o emeryturach pomostowych nie została uwzględniona w katalogu prac o szczególnym charakterze.

„Choć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 tej ustawy prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się” – czytamy w piśmie do senackiej komisji. 

W ocenie Rzecznika, biorąc pod uwagę różnice pomiędzy strażnikami a funkcjonariuszami służb mundurowych, m.in. fakt, że strażnicy pozostają w stosunku pracy, a nie służby, odmienne potraktowanie obu tych grup w dostępie do systemu zaopatrzenia nie może być kwestionowane.

Jego zdaniem jednak charakter pracy strażnika uzasadnia potrzebę rozważenia wprowadzenia do ustawy o emeryturach pomostowych regulacji, które umożliwią im nabycie prawa do emerytury pomostowej.

Jak dodał RPO, w katalogu rodzajów prac o  szczególnym charakterze zostały już wymienione prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei, których charakter w kontekście ustawowych kryteriów definiowania pracy w  szczególnym charakterze może być porównywalny do pracy strażników.

Straże gminne. Komentarz Wojciech Kotowski

Straże gminne. Komentarz>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE