Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Tekst jednolity to nie to samo co tekst ujednolicony

Tekst jednolity to nie to samo co tekst ujednolicony

18.12.12

 Jak należy traktować zmiany uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w świetle wymogu ujednolicania aktów prawa miejscowego?

articleImage: Tekst jednolity to nie to samo co tekst ujednolicony fot. Thinkstock


W jaki sposób, po uchwaleniu takiej zmiany planu, powinna powstać jego ujednolicona forma?

Odpowiedź

Odpowiadając na postawione pytanie zacząć należy od rozróżnienia tekstu ujednoliconego od tekstu jednolitego. Tekst ujednolicony to inaczej nieoficjalny tekst jednolity. Jest on tworzony we własnym zakresie i na własne potrzeby danego podmiotu (jednostki samorządu terytorialnego, redakcji internetowych serwisów prawniczych, itp.).


Tekst ujednolicony tworzy się poprzez zwykłe zastąpienie przepisów zmienionych przepisami w aktualnym brzmieniu, usunięcie z tekstu przepisów uchylonych oraz dodanie przepisów nowo uchwalonych. Nie obowiązują przy tym żadne z góry ustalone reguły postępowania.


Inaczej jest w przypadku tekstu jednolitego aktu prawnego. Tekst taki jest przyjmowany według zasad bardzo precyzyjnie opisanych w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) – dalej r.z.t.p. W rozporządzeniu tym cały dział III (§ 98-110) poświęcony jest zasadom redagowania i ogłaszania tekstu jednolitego ustawy. Przepisy te odnoszą się co prawda wprost do aktu normatywnego, jakim jest ustawa, jednakże na mocy § 110 zasady wyrażone w tym dziale stosuje się odpowiednio do tekstów jednolitych aktów normatywnych innych niż ustawa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego, jest niewątpliwie aktem normatywnym, zatem procedura uchwalania tekstu jednolitego planu powinna przebiegać według reguł opisanych szczegółowo we wskazanym r.z.t.p.

 

Anna Kamińska 18.12.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Budowlany
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Obrazek do artykułu: Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Natomiast pracodawcy mogą tworzyć formacje obrony cywilnej. Więcej

 • Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Obrazek do artykułu: Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Burmistrz powinien wydać postanowienie o odstąpieniu lub o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 30 dni zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. po zasięgnięciu wymaganych opinii. Przepisy art. 35 § 5 i... Więcej

 • WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  Obrazek do artykułu: WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  O tym czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze decyduje tylko i wyłącznie on sam, zaś wnioski zawierające żądanie wydania takiego rozstrzygnięcia mogą być jedynie sygnałem, zwróceniem mu uwagi na ewentualne nieprawidłowości podjętego zarządzenia - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Więcej

 • E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  Obrazek do artykułu: E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", to efekt wspólnej pracy Ministerstw: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia. Dokument opracowany na podstawie podpisanego w czerwcu br. porozumienia zakłada, że wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się w styczniu 2019 r. Więcej

 • Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Obrazek do artykułu: Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Na początku 2017 roku zacznie działać system informujący o wolnych miejscach parkingowych w centrum Krakowa za pomocą aplikacji mobilnej i tablic elektronicznych. Miejska Infrastruktura podpisała umowę na stworzenie systemu z krakowską firmą IT Comarch. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE