Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych

Tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych

25.08.17

W dniu 24 sierpnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.07.2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Opublikowany tekst jednolity ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. poz. 831),

2) ustawą z 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996),

3) ustawą z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020 i 1920),

4) ustawą z 7.07.2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1250),

5) ustawą z 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265),

6) ustawą z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579),

7) ustawą z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920),

8) ustawą z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260),

9) ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 20.07.2017 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE