Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Uchwała krajobrazowa: pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową

Uchwała krajobrazowa: pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową

02.02.17

 31 marca w Gdańsku odbędzie się organizowane przez Instytut Metropolitalny i Uniwersytet Gdański seminarium eksperckie pt. Uchwała krajobrazowa: pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową. Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

articleImage: Uchwała krajobrazowa: pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową fot. Thinkstock


Uchwała krajobrazowa jest aktem prawa miejscowego unormowanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazana uchwała w zamyśle ustawodawcy ma stanowić narzędzie służące do regulacji tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Okazuje się, że uchwała reklamowa jest dla gmin aktem trudnym do sporządzenia, wywołującym wątpliwości prawne.

Dlatego też Instytut Metropolitalny oraz Uniwersytet Gdański organizują niniejsze seminarium eksperckie, w którym udział wezmą architekci, urbaniści i plastycy miejscy, urzędnicy, a także prawnicy. Intencją Instytutu i Uniwersytetu jest rozwianie wszelakich wątpliwości i wskazanie praktyk godnych uwagi i naśladowania.


Program:

• 11.00-11.15 – otwarcie seminarium i powitanie gości;
• 11.15-11.45 – wykład wprowadzający;
• 11.45-13.00 – panel pt.: „Konstrukcja prawna uchwały
krajobrazowej”;
• 13.00-13.30 – przerwa;
• 13.30–15.30 – panel pt.: „Prezentacja wybranych uchwał
krajobrazowych”;
• 15.30-16.30 – panel dyskusyjny;
• 16.30 – zamknięcie seminarium.

Formuła:
Uczestnicy seminarium mogą wygłosić uprzednio zgłoszone referaty.
Każdy z uczestników może zgłosić po jednym takim stanowisku na panel.
Uczestnicy mogą także zabierać głos w ramach otwartej i moderowanej
dyskusji po wygłoszeniu wszystkich referatów.


Zgłoszenia:
Wstęp jest wolny od opłat. Liczba miejsc jest jednak limitowana (100 uczestników). Z tego względu niezbędne jest uprzednie zgłoszenie udziału. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do limitowania liczby osób reprezentujących jedną instytucję.
Zgłoszenia należy składać na adres: konferencje@im.edu.pl

Rada programowa:
Rada Programowa to organ ekspercki, wspierający Instytut Metropolitalny w procesie organizacji seminarium. W skład Rady Programowej wchodzą pracownicy samorządowi, działacze społeczni i eksperci zajmujący się polityką estetyczną. W tym gronie znajdują się: Prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski – radca prawny, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
Dr Anna Fogel – radca prawny, główny autor i redaktor naukowy pierwszego komentarza do „ustawy krajobrazowej”;
Hanna Obracht-Prondzyńska – architekt, pracownik Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz wykładowca na Politechnice Gdańskiej;
Jacek Piątek – plastyk Miasta Gdynia;
Michał Szymański – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju Przestrzeni Publicznej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku;
Wojciech Wagner – Zastępca Dyrektora w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Publikacja
Osoby zainteresowane napisaniem artykułu naukowego mogą się zgłaszać w ramach naboru tekstów do jednego z numerów periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy” wydawanego przez IM. Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt z Redaktorem Naczelnym: jakub.szlachetko@im.edu.pl

ORGANIZATOR
Instytut Metropolitalny – apolityczna i apartyjna organizacja pozarządowa pełniąca funkcję ekspercką (think tank) działająca w sferze miejskich polityk publicznych, a w szczególności polityki przestrzennej, rewitalizacyjnej, społecznej. Wspiera działalność organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego organizując konferencje naukowe, seminaria eksperckie, wydając opinie i ekspertyzy, prowadząc wydawnictwo.

Więcej informacji o działalności IM na stronie: www.im.edu.pl

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl objął seminarium "Uchwała krajobrazowa: pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową" patronatem medialnym.

KONTAKT
Wszelkich dodatkowych informacji o wydarzeniu udziela Dział Konferencji i Publikacji Naukowych Instytutu Metropolitalnego pod adresem: konferencje@im.edu.pl
Osoba odpowiedzialna: Dominik Wilk
T: +48 669 987 744
M: dominik.wilk@im.edu.pl 

02.02.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Więcej gmin zostanie objętych uproszczeniami związanymi z burzami

  Obrazek do artykułu: Więcej gmin zostanie objętych uproszczeniami związanymi z burzami

  Do wtorku samorządowcy mogą zgłaszać gminy, które powinny być objęte rozporządzeniem upraszczającym procedury związane z remontem lub odbudową domów zniszczonych w wyniku sierpniowych nawałnic. Premier Beata Szydło zapowiedziała, że w środę zostanie wydany do niego aneks. Więcej

 • Katowice mają oferty na przebudowę dwóch ważnych skrzyżowań

  Obrazek do artykułu: Katowice mają oferty na przebudowę dwóch ważnych skrzyżowań

  Oferty na przebudowę dwóch newralgicznych skrzyżowań na wylotowych trasach prowadzących na południe zebrał w dwóch przetargach samorząd Katowic. Miasto zdobyło wcześniej na ten cel największe w Polsce łączne dofinansowanie w konkursie na inwestycje drogowe miast. Więcej

 • Pół tysiąca urzędów administracji publicznej z terminalami płatniczymi

  Obrazek do artykułu: Pół tysiąca urzędów administracji publicznej z terminalami płatniczymi

  Z prawie 750 urzędów administracji publicznej, które zgłosiły się do realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju ogólnopolskiego programu, już 500 przyjmuje płatności bezgotówkowe. Dzięki temu coraz więcej obywateli ma możliwość dokonywania opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminali płatniczych POS i usługi WebPOS Paybynet. Więcej

 • Karta Dużej Rodziny: dane do GIODO zgłasza gmina

  Obrazek do artykułu: Karta Dużej Rodziny: dane do GIODO zgłasza gmina

  Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania Karty Dużej Rodziny są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny. Oznacza to, że zbiór danych prowadzony w celu przyznawania Karty (jego ewentualną aktualizację) powinna zgłosić wyłącznie gmina - przypomina Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Więcej

 • Wkrótce ruszy modernizacja nabrzeża Wisły w Płocku

  Obrazek do artykułu: Wkrótce ruszy modernizacja nabrzeża Wisły w Płocku

  Z początkiem września ma ruszyć modernizacja nabrzeża Wisły w Płocku (Mazowieckie). Do połowy 2018 r. powstanie tam m.in. promenada, „skwer biznesu” i nowy port jachtowy. Inwestycję za 31,8 mln zł wykona spółka PORR. Część środków ma pochodzić z unijnego wsparcia. Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE