Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Urząd miasta powinien wysyłać radnym materiały na służbowy e-mail

Urząd miasta powinien wysyłać radnym materiały na służbowy e-mail

16.02.17

Przekazując radnym materiały w formie elektronicznej, urząd miasta powinien adresować je na ich służbowe skrzynki e-mail, a umieszczone w BIP dokumenty anonimizować - takie zalecenia przedstawił Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w związku z przeprowadzoną jesienią ubiegło roku kontrolą.

articleImage: Urząd miasta powinien wysyłać radnym materiały na służbowy e-mail fot. Thinkstock


Przeprowadzone przez GIODO badanie, miało związek z upublicznieniem na stronie internetowej urzędu miasta odpowiedzi na interpelację radnych w sprawie funkcjonowania MOPS, zawierającej informacje o stażystach ośrodka. Podczas kontroli ustalono, iż błąd popełnił pracownik urzędu, który umieścił dokument w BIP, nie dokonując anonimizacji znajdujących się w nim danych osobowych.


W opinii GIODO, urząd miasta (będący administratorem danych) nie określając środków organizacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych, naruszył art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Zdaniem Inspektora, przyczyną nieprawidłowości był brak procedur określających obowiązki pracowników związane z udostępnianiem w BIP materiałów zawierających dane osobowe, oraz mała liczba szkoleń z przepisów o ochronie danych.

W trakcie kontroli ustalono również, że urząd wysyła odpowiedzi na interpelacje radnych na ich prywatne adresy poczty elektronicznej. Z uwagi na fakt, że przesyłane im materiały mogą zawierać dane osobowe, GIODO uznał, że przyjęty w urzędzie miasta sposób komunikowania się z radnymi nie zapewnia przetwarzanym danym właściwej ochrony.

Jak podkreśla GIODO, przesyłanie danych osobowych w związku z realizacją zadań służbowych może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem środków służbowych, gwarantujących ochronę takich informacji przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, czy przetwarzaniem z naruszeniem ustawy. Wykorzystywanie w tym celu prywatnej poczty elektronicznej radnych nie zapewnia właściwej pieczy nad informacjami, co narusza obowiązki wynikające z art. 36 ust. 1 ustawy.

(wartowiedziec.pl)

 

Norbert Bonin 16.02.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE