Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - klasyfikacja opłat za miejsca grzebalne

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - klasyfikacja opłat za miejsca grzebalne

28.10.11

W jakim dziale, rozdziale i paragrafie jednostka budżetowa powinna klasyfikować wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne?

articleImage: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - klasyfikacja opłat za miejsca grzebalne fot. Thinkstock

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych pobieramy opłatę za miejsca grzebalne.

W jakim dziale, rozdziale i paragrafie powinniśmy klasyfikować wpływy z tego tytułu?

Odpowiedź

Opłaty pobierane przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym, zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powinny być ujmowane w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71095 "Pozostała działalność", paragraf 0830 "Wpływy z usług".

Uzasadnienie

Klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) - dalej r.k.d.w.

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Natomiast utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których cmentarz jest położony. Wobec powyższego opłaty za miejsce grzebalne należy klasyfikować w dziale 710 "Działalność usługowa". Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2006 r. (pismo Nr ST1-4800-95/2006/134) wynika, iż opłaty pobierane przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym, zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powinny być ujmowane w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71095 "Pozostała działalność", paragraf 0830 "Wpływy z usług".

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.)

Dorota Skrzypska 28.10.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • 124 mln zł unijnego dofinansowania inwestycji drogowej na Podkarpaciu

  Obrazek do artykułu: 124 mln zł unijnego dofinansowania inwestycji drogowej na Podkarpaciu

  Ponad 124 mln zł z Programu Polska Wschodnia (POPW) otrzymają Gmina Miasto Rzeszów i Województwo Podkarpackie na realizację wspólnej inwestycji drogowej – budowę dwujezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej łączącego drogę krajową nr 19 z węzłem Rzeszów – Południe (S 19). Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 157 mln zł. Umowy o dofinansowanie są już podpisane. Więcej

 • Nowelizacja zamówień publicznych już obowiązuje

  Obrazek do artykułu: Nowelizacja zamówień publicznych już obowiązuje

  Wzmocnienie pozacenowych kryteriów oceny ofert, ułatwienie małym oraz średnim firmom udziału w przetargach, czy też związanie zamówień z prawem pracy - takie zmiany przewiduje obowiązująca od 28 lipca bieżącego roku ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020). Więcej

 • Ponad 27 mln zł na rewitalizację i rozbudowę Muzeum Sztuki w Łodzi

  Obrazek do artykułu: Ponad 27 mln zł na rewitalizację i rozbudowę Muzeum Sztuki w Łodzi

  Łódzkie Muzeum Sztuki, posiadające jedną z najstarszych na świecie kolekcji sztuki awangardowej, zrewitalizuje i powiększy swoją infrastrukturę. Prace przeprowadzone zostaną w ramach dwóch projektów o wartości 27 mln zł, które uzyskały wysoką dotację z UE. Więcej

 • Władze Sopotu zaskarżą w sądzie decyzję wojewody pomorskiego ws. TK

  Obrazek do artykułu: Władze Sopotu zaskarżą w sądzie decyzję wojewody pomorskiego ws. TK

  Rada Miasta Sopotu upoważniła w czwartek prezydenta miasta do złożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym skargi na decyzję wojewody pomorskiego, unieważniającą przyjętą 29 kwietnia przez RMS rezolucję ws. respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Więcej

 • Szczecińskie urzędy przyjazne osobom głuchym

  Obrazek do artykułu: Szczecińskie urzędy przyjazne osobom głuchym

  Wynajęcie mieszkania czy otrzymanie zasiłku będzie o wiele łatwiejsze dla osób głuchych. Około 600 pracowników szczecińskich urzędów poznało podstawowe zasady komunikowania się z niesłyszącymi. To nowatorski program szkoleniowy w skali kraju. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE