Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - klasyfikacja opłat za miejsca grzebalne

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - klasyfikacja opłat za miejsca grzebalne

28.10.11

W jakim dziale, rozdziale i paragrafie jednostka budżetowa powinna klasyfikować wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne?

articleImage: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - klasyfikacja opłat za miejsca grzebalne fot. Thinkstock

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych pobieramy opłatę za miejsca grzebalne.

W jakim dziale, rozdziale i paragrafie powinniśmy klasyfikować wpływy z tego tytułu?

Odpowiedź

Opłaty pobierane przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym, zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powinny być ujmowane w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71095 "Pozostała działalność", paragraf 0830 "Wpływy z usług".

Uzasadnienie

Klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) - dalej r.k.d.w.

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Natomiast utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których cmentarz jest położony. Wobec powyższego opłaty za miejsce grzebalne należy klasyfikować w dziale 710 "Działalność usługowa". Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2006 r. (pismo Nr ST1-4800-95/2006/134) wynika, iż opłaty pobierane przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym, zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powinny być ujmowane w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71095 "Pozostała działalność", paragraf 0830 "Wpływy z usług".

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.)

Dorota Skrzypska 28.10.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pracownik spółki gminnej nie jest pracownikiem samorządowym

  Obrazek do artykułu: Pracownik spółki gminnej nie jest pracownikiem samorządowym

  Pracownik spółki gminnej nie jest pracownikiem samorządowym i musi stanąć do naboru, jeżeli chce zająć stanowisko urzędnicze w samorządzie. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Więcej

 • Gmina nie bada kwalifikacji dyrektora na etapie wpisu żłobka do rejestru

  Obrazek do artykułu: Gmina nie bada kwalifikacji dyrektora na etapie wpisu żłobka do rejestru

  Z przepisów określających zasady rejestracji nie wynika więc, aby do rejestracji wymagane było podanie kwalifikacji dyrektora. Również ze wzoru wniosku o wpis do rejestru żłobków, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów... Więcej

 • NSA: nie każda sprawa może być przedmiotem referendum

  Obrazek do artykułu: NSA: nie każda sprawa może być przedmiotem referendum

  Nie każda sprawa należąca do wyłącznej właściwości organu gminy może być przedmiotem referendum - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny. Więcej

 • W Poznaniu powstanie pierwszy parking typu Park&Ride

  Obrazek do artykułu: W Poznaniu powstanie pierwszy parking typu Park&Ride

  Pierwszy w Poznaniu parking typu Park&Ride - Parkuj i Jedź - powstanie w sąsiedztwie pętli Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) na osiedlu Sobieskiego. Budowa ok. 130 miejsc powinna się zakończyć pod koniec 2017 r. Parking ma zachęcić kierowców do korzystania z transportu publicznego. Więcej

 • Wkrótce ma wejść w życie uchwała krajobrazowa w Opolu

  Obrazek do artykułu: Wkrótce ma wejść w życie uchwała krajobrazowa w Opolu

  W przyszłym roku powinna wejść w życie uchwała krajobrazowa w Opolu. Chodzi o usunięcie szpecących miasto reklam i uporządkowanie przestrzeni publicznej. Przepisy będą regulować m.in. rozmiary i sposób umieszczania szyldów reklamowych oraz kolorystykę obiektów. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE