Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie

11.09.17

Ustanowienie Krajowego Zasobu Nieruchomości, którego zadaniem będzie prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa, to główne założenie wchodzącej w życie 11 września br. ustawy o KZN (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529).

articleImage: Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie fot. Thinkstock


Podstawowym obowiązkiem KZN, będzie nadzorowanie najmu, w tym m.in. wysokości czynszów. W efekcie opłaty jakie ponosić mają najemcy nie będą przekraczały kwot wskazanych w przepisach wydanych na podstawie wspomnianej ustawy. W przypadku naruszeń regulacji dotyczących wysokości czynszu, możliwe będzie nałożenie przez prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości kar administracyjnych. Nastąpi to w drodze decyzji, od której służy odwołanie do właściwego ministra. Kwota kary będzie zależna od powierzchni, której dotyczy naruszenie, a także sumy dni trwania naruszenia.

Ponadto, zadaniem KZN będzie kontrola spełniania wymogów dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem oraz zasad zawierania bądź wypowiadania umów najmu. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie również uczestniczył w dokonywaniu naboru najemców - lista kryteriów naboru określona została w ustawie. Co istotne, ze wskazanych kryteriów, KZN będzie dla poszczególnych inwestycji odrębnie określać kryteria pierwszeństwa, po uzyskaniu opinii właściwej gminy.

Jak podkreślają twórcy ustawy, ma ona zapewnić stałe warunki inwestowania dla zainteresowanych podmiotów oraz zabezpieczyć najemców oraz interesy Skarbu Państwa. Dzięki zmianom, inwestorzy będą ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości, w ramach oddania jej w użytkowanie wieczyste - określony ułamek powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe. Ponadto przy ustalaniu kwoty czynszu, pod uwagę będzie także brany racjonalny zysk inwestora.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)
 

Norbert Bonin 11.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE