Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie

11.09.17

Ustanowienie Krajowego Zasobu Nieruchomości, którego zadaniem będzie prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa, to główne założenie wchodzącej w życie 11 września br. ustawy o KZN (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529).

articleImage: Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie fot. Thinkstock


Podstawowym obowiązkiem KZN, będzie nadzorowanie najmu, w tym m.in. wysokości czynszów. W efekcie opłaty jakie ponosić mają najemcy nie będą przekraczały kwot wskazanych w przepisach wydanych na podstawie wspomnianej ustawy. W przypadku naruszeń regulacji dotyczących wysokości czynszu, możliwe będzie nałożenie przez prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości kar administracyjnych. Nastąpi to w drodze decyzji, od której służy odwołanie do właściwego ministra. Kwota kary będzie zależna od powierzchni, której dotyczy naruszenie, a także sumy dni trwania naruszenia.

Ponadto, zadaniem KZN będzie kontrola spełniania wymogów dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem oraz zasad zawierania bądź wypowiadania umów najmu. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie również uczestniczył w dokonywaniu naboru najemców - lista kryteriów naboru określona została w ustawie. Co istotne, ze wskazanych kryteriów, KZN będzie dla poszczególnych inwestycji odrębnie określać kryteria pierwszeństwa, po uzyskaniu opinii właściwej gminy.

Jak podkreślają twórcy ustawy, ma ona zapewnić stałe warunki inwestowania dla zainteresowanych podmiotów oraz zabezpieczyć najemców oraz interesy Skarbu Państwa. Dzięki zmianom, inwestorzy będą ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości, w ramach oddania jej w użytkowanie wieczyste - określony ułamek powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe. Ponadto przy ustalaniu kwoty czynszu, pod uwagę będzie także brany racjonalny zysk inwestora.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)
 

Norbert Bonin 11.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE