Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bez wątpliwości interpretacyjnych

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bez wątpliwości interpretacyjnych

08.01.16

 W komentarzu pt. Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt.

articleImage: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bez wątpliwości interpretacyjnych fot. Thinkstock


W książce Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz m.in.:
• przedstawiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
• zaprezentowano model postępowania z odpadami komunalnymi, którego najważniejszą cechą jest przejęcie przez gminy pełnej odpowiedzialności za odpady,
• omówiono obowiązki gmin dotyczące np.: zapewnienia warunków do recyklingu, odzysku, selektywnego zbierania odpadów, wyboru podmiotów odbierających odpady, budowy i utrzymania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
• omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych przez gminę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

Dodatkowo szczegółowo określono obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz warunki współpracy gmin z podmiotami świadczącymi usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów.


W najnowszym wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z:
• ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw dotyczące sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz
• ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym odnoszące się do przekazywania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zarządców nieruchomości, pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw.

Dowiedz się więcej z książki
Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł 

 

08.01.16
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE