Ustawa przedszkolna: dotacja na 2014 r. nawet jeśli wniosek wpłynął po terminie

Czy organ jednostki samorządu terytorialnego może udzielić dotacji na 2014 r., jeżeli wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną wpłynął po upływie ustawowego terminu tj. w dniu 1 października 2013 r.?

articleImage: Ustawa przedszkolna: dotacja na 2014 r. nawet jeśli wniosek wpłynął po terminie fot. Thinkstock


Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Czy na podstawie przepisu art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) - dalej z.u.s.o., organ jednostki samorządu terytorialnego może udzielić dotacji na 2014 r., jeżeli wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną wpłynął po upływie ustawowego terminu tj. w dniu 1 października 2013 r.?


Odpowiedź


Przepisy prawa oświatowego stwarzają taką możliwość.


Uzasadnienie

Powołana przez Autora pytania ustawa z.u.s.o., zwana "ustawą przedszkolną", wprowadziła zapisy umożliwiające bardziej elastyczne podejście do kwestii udzielania dotacji szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty prywatne, w tym również w kwestii poruszonej przez Autora. Stosownie do zapisu art. 15 z.u.s.o., do dnia 31 sierpnia 2015 r. na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w art. 90 ust. 2a, 2d, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz w art. 14, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w art. 90 ust. 1a, 2a, 2d, 3 i 3a ustawy u.s.o., oraz art. 14, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

Zwrócić jednak należy uwagę na zakres podmiotowy powołanego przepisu. Ustawodawca wymienia bowiem: niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, a także ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe. 

Agata Piszko 07.02.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy

Ustawa przedszkolna: dotacja na 2014 r. nawet jeśli wniosek wpłynął po terminie

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Trzy lata ustawy żłobkowej: jest lepiej, ale zmiany są konieczne

  Obrazek do artykułu: Trzy lata ustawy żłobkowej: jest lepiej, ale zmiany są konieczne

  Wciąż istnieją bariery utrudniające realizację postanowień tzw. ustawy żłobkowej, wynika raportu pt. „Diagnoza wpływu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na rozwój wczesnodziecięcych usług opiekuńczo-edukacyjnych w gminach”. Chodzi przede wszystkim o brak wskazania źródeł finansowania dla istniejących i powstających form opieki i restrykcyjne regulacje budowlane, przeciwpożarowe i... Więcej

 • Zarząd województwa donosi do prokuratury ws. Stadionu Śląskiego

  Obrazek do artykułu: Zarząd województwa donosi do prokuratury ws. Stadionu Śląskiego

  Zarząd woj. śląskiego uważa, że do awarii przy budowie zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie doszło na skutek niedbałości wykonawcy, który dopuścił do montażu wadliwie wykonanych łączników. Zarząd przesłał do prokuratury doniesienie o podejrzeniu przestępstwa. Więcej

 • Zabytki Wiślicy będą współzarządzane przez Urząd Marszałkowski

  Władze gminy Wiślica (Świętokrzyskie) zgodziły się, aby tamtejsze muzeum skupiające jedne z najstarszych polskich zabytków było współzarządzane przez samorząd województwa. Kolejnym krokiem ma być przekształcenie placówki w filię kieleckiego Muzeum Narodowego. Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora