Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ustawa przedszkolna: dotacja na 2014 r. nawet jeśli wniosek wpłynął po terminie

Ustawa przedszkolna: dotacja na 2014 r. nawet jeśli wniosek wpłynął po terminie

07.02.14

Czy organ jednostki samorządu terytorialnego może udzielić dotacji na 2014 r., jeżeli wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną wpłynął po upływie ustawowego terminu tj. w dniu 1 października 2013 r.?

articleImage: Ustawa przedszkolna: dotacja na 2014 r. nawet jeśli wniosek wpłynął po terminie fot. Thinkstock


Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Czy na podstawie przepisu art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) - dalej z.u.s.o., organ jednostki samorządu terytorialnego może udzielić dotacji na 2014 r., jeżeli wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną wpłynął po upływie ustawowego terminu tj. w dniu 1 października 2013 r.?


Odpowiedź


Przepisy prawa oświatowego stwarzają taką możliwość.


Uzasadnienie

Powołana przez Autora pytania ustawa z.u.s.o., zwana "ustawą przedszkolną", wprowadziła zapisy umożliwiające bardziej elastyczne podejście do kwestii udzielania dotacji szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty prywatne, w tym również w kwestii poruszonej przez Autora. Stosownie do zapisu art. 15 z.u.s.o., do dnia 31 sierpnia 2015 r. na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w art. 90 ust. 2a, 2d, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz w art. 14, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w art. 90 ust. 1a, 2a, 2d, 3 i 3a ustawy u.s.o., oraz art. 14, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

Zwrócić jednak należy uwagę na zakres podmiotowy powołanego przepisu. Ustawodawca wymienia bowiem: niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, a także ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe. 

Agata Piszko 07.02.14
Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE