Ustawa przedszkolna: dotacja na 2014 r. nawet jeśli wniosek wpłynął po terminie

07.02.14

Czy organ jednostki samorządu terytorialnego może udzielić dotacji na 2014 r., jeżeli wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną wpłynął po upływie ustawowego terminu tj. w dniu 1 października 2013 r.?

articleImage: Ustawa przedszkolna: dotacja na 2014 r. nawet jeśli wniosek wpłynął po terminie fot. Thinkstock


Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Czy na podstawie przepisu art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) - dalej z.u.s.o., organ jednostki samorządu terytorialnego może udzielić dotacji na 2014 r., jeżeli wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną wpłynął po upływie ustawowego terminu tj. w dniu 1 października 2013 r.?


Odpowiedź


Przepisy prawa oświatowego stwarzają taką możliwość.


Uzasadnienie

Powołana przez Autora pytania ustawa z.u.s.o., zwana "ustawą przedszkolną", wprowadziła zapisy umożliwiające bardziej elastyczne podejście do kwestii udzielania dotacji szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty prywatne, w tym również w kwestii poruszonej przez Autora. Stosownie do zapisu art. 15 z.u.s.o., do dnia 31 sierpnia 2015 r. na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w art. 90 ust. 2a, 2d, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz w art. 14, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w art. 90 ust. 1a, 2a, 2d, 3 i 3a ustawy u.s.o., oraz art. 14, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

Zwrócić jednak należy uwagę na zakres podmiotowy powołanego przepisu. Ustawodawca wymienia bowiem: niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, a także ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe. 

Agata Piszko 07.02.14
Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy

Ustawa przedszkolna: dotacja na 2014 r. nawet jeśli wniosek wpłynął po terminie

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Od 2016 r. straże miejskie pozbawione kontroli fotoradarowej

  Obrazek do artykułu: Od 2016 r. straże miejskie pozbawione kontroli fotoradarowej

  Od 1 stycznia 2016 r. straże gminne i miejskie zostaną pozbawione możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców - zakłada nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Więcej

 • Uhonorowano zasłużonych dla samorządu

  Obrazek do artykułu: Uhonorowano zasłużonych dla samorządu

  Michał Kulesza, Marek Nawara, Olgierd Dziekoński, Ireneusz Niewiarowski, Andrzej Porawski, Elżbieta Suchocka-Roguska, Mirosław Stec – to niektóre z osób wyróżnionych w piątek za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu terytorialnego. Więcej

 • Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

  Obrazek do artykułu: Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

  Gminy nie będą same sobie płacić podatku od nieruchomości za budynki będące ich własnością, gdy te nie są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej - przewiduje nowela ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora