Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W planie finansowym SP ZOZ-u należy wykazać koszty związane z wynagrodzeniami

W planie finansowym SP ZOZ-u należy wykazać koszty związane z wynagrodzeniami

16.03.17

Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika. W palnie finansowym należy wyodrębnić koszty, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  

articleImage: W planie finansowym SP ZOZ-u należy wykazać koszty związane z wynagrodzeniami fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy w budżecie SP ZOZ-u należy zabezpieczyć środki na wynagrodzenia dla pracowników? Jakie przepisy określają podział budżetu podmiotu leczniczego?

Odpowiedź:
Tak, w planie finansowym SP ZOZ-u należy wykazać koszty związane z wynagrodzeniami.

Uzasadnienie:
Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 53 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, jest plan finansowy ustalany przez kierownika. Plan finansowy zawiera zestawienie przychodów i kosztów.

Do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zastosowanie ma art. 31 ustawy z 27.08.2004 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem w palnie finansowym należy wyodrębnić:
1) przychody z prowadzonej działalności;
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3) koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c) zakup towarów i usług;
4) środki na wydatki majątkowe;
5) środki przyznane innym podmiotom;
6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
W przypadku wystąpienia zmian wpływających na sytuację finansową zakładu plan finansowy ulega odpowiednim zmianom.

W zakresie użytego w pytaniu sformułowania "zabezpieczenie środków na wynagrodzenia" nie jest ono precyzyjne i nie jest jednoznaczne. Jak wyżej wskazano należy koszty wynagrodzeń ująć w planie finansowym. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE