Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » W rozporządzeniu ws. kontroli ruchu drogowego uwzględniono powstanie Służby Celno-Skarbowej

W rozporządzeniu ws. kontroli ruchu drogowego uwzględniono powstanie Służby Celno-Skarbowej

09.03.17

Nowelizacja rozporządzenia ws. kontroli ruchu drogowego dostosowuje je do obowiązującego stanu prawnego, poprzez uwzględnienie w jego treści nowej formacji - Służby Celno-Skarbowej. 

articleImage: W rozporządzeniu ws. kontroli ruchu drogowego uwzględniono powstanie Służby Celno-Skarbowej fot. Thinkstock

Z dniem 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. poz. 436). Celem nowelizacji jest dostosowanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. poz. 841, ze zm.) do obowiązujących przepisów ustawowych.

W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, ze zm.), w której wyodrębniono, w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, nową formację - Służbę Celno-Skarbową. Z kolei ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948, ze zm.) wprowadziła zmiany m.in. do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 128, ze zm.), polegające na uwzględnieniu w ustawie ww. nowej formacji. W związku z tymi zmianami konieczne było wprowadzenie zmian dostosowujących również do rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego. Omawianą nowelizacją zmienione zostały przepisy rozporządzenia, w których posłużono się sformułowaniem "funkcjonariusz celny". Sformułowanie to zostało zastąpione określeniem "funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej". Zmiany obejmują m.in. przepis § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, który zawiera definicję "kontrolującego".

Ponadto nowelizacja zmienia wzór pieczęci potwierdzającej kontrolę zapisów tachografu samochodowego. Dotychczasowe pieczęcie stosowane przez organy Służby Celnej zachowają ważność do czasu ich wymiany na pieczęcie odpowiadające wzorowi określonemu w załączniku do rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Adam Bochentyn 09.03.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE