W Toruniu opłata za wywóz śmieci od osoby?

 Prezydent Torunia zarekomenduje radnym przyjęcie opłaty za odbiór odpadów komunalnych liczonej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

articleImage: W Toruniu opłata za wywóz śmieci od osoby? fot. Thinkstock

 Jak powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Michał Zaleski, uzależnienie wysokości opłaty do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość wydaje się metodą najbardziej oczywistą, która powinna uzyskać największą akceptację społeczną. Wskazać należy, iż ilość odpadów powstających na nieruchomości jest bezpośrednio zależna od liczby ich wytwórców, czyli osób tam zamieszkujących, a przyjęcie takiego sposobu ustalenia opłaty jest zgodne z przyjętą w ochronie środowiska doktryną "zanieczyszczający płaci".

Prezydent dodał, że zaproponowana wysokość opłaty podstawowej ustalona została w wykonanym przez podmiot zewnętrzny audycie: po wielu przeliczeniach, symulacjach, a także uwzględnieniu danych eksperckich. Jest to 12,75 zł od osoby - jeżeli właściciel nieruchomości bądź zarządca wprowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Jeżeli ta zbiórka jest prowadzona w sposób nieselektywny, opłata wzrasta o 100 procent i wyniesie 25,50 zł od osoby.

Takie propozycje trafią pod obrady toruńskich radnych podczas najbliższej sesji rady Miasta Torunia, która odbędzie się 13 grudnia 2012 r. Radni określą też wzór deklaracji o wysokości opłaty, sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń oraz określą termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty.
 

Łukasz Matłacz 11.12.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Toruń
Skomentowano 0 razy

W Toruniu opłata za wywóz śmieci od osoby?

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Samorządy z szansą poprawienia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

  Obrazek do artykułu: Samorządy z szansą poprawienia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

  Rusza ogólnopolski konkurs dla samorządów „Aktywne przejścia dla pieszych”, którego inicjatorem jest Fundacja PZU. Nagrodą jest wyposażenie niebezpiecznych przejść dla pieszych w rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników. Konkurs jest częścią kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”. Więcej

 • Urlop dla poratowania zdrowia wyklucza prawo do urlopu wypoczynkowego?

  Obrazek do artykułu: Urlop dla poratowania zdrowia wyklucza prawo do urlopu wypoczynkowego?

  Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału w Luksemburgu został sporządzony w ramach zawisłego przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu sporu dotyczącego tego, czy nauczyciel, który korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia przewidzianego w Karcie Nauczyciela, nabywa również prawo do urlopu wypoczynkowego przewidzianego w przepisach ogólnych prawa pracy w roku, w którym... Więcej

 • Wybory ławników – odpis z KRS, czy pobrany samodzielnie wydruk?

  Obrazek do artykułu: Wybory ławników – odpis z KRS, czy pobrany samodzielnie wydruk?

  Stowarzyszenie zgłaszające kandydata na ławnika dołącza również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Czy dopuszczalne jest załączenie do zgłoszenia samodzielnie wykonanego wydruku komputerowego zamiast oryginalnego odpisu z KRS? Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora