Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Warunkiem wniesienia skargi na uchwałę jest bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia

Warunkiem wniesienia skargi na uchwałę jest bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia

10.10.17

Udzielenie przez radę odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa po upływie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania nie oznacza, że rozpoczyna bieg trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.  

articleImage: Warunkiem wniesienia skargi na uchwałę jest bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia fot. Thinkstock

Rady gminy uchwaliła statuty sołectwa gminy. Sołtys wezwał radę do usunięcia naruszenia prawa.

Rada odmówiła uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

W związku z tym sołtys złożył skargę do sądu administracyjnego na uchwałę.

WSA przypomniał, iż skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeśli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia.

W ocenie sądu udzielenie przez radę odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa po upływie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania nie spowodowało, że rozpoczyna bieg trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi.

Skarżący powinien był zatem wnieść skargę w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Natomiast w rozpatrywanej sprawie skarga została sporządzona po terminie.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Jedynym ustawowym warunkiem wniesienia skargi na uchwałę organu gminy jest uprzednie bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia, co oznacza, że przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego skarżący ma obowiązek wezwać organ do usunięcia naruszenia i to wezwanie ma być bezskuteczne.

O bezskuteczności tego wezwania można mówić zarówno wówczas, gdy organ nie uwzględnił wezwania, jak i wtedy, gdy właściwy organ gminy nie zajął żadnego stanowiska w sprawie i nie udzielił odpowiedzi skarżącemu – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Krakowie z 6 czerwca 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 568/17, nieprawomocne 

Anna Dudrewicz 10.10.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE