Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Większość klubów za pracami nad projektem o podatkach i opłatach lokalnych

Większość klubów za pracami nad projektem o podatkach i opłatach lokalnych

12.10.17

Przedstawiciele większości klubów opowiedzieli się w środę w Sejmie za kontynuowaniem prac nad projektem noweli ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przewiduje on, że samorządowe organy podatkowe będą przekazywać MF raporty o podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

articleImage: Większość klubów za pracami nad projektem o podatkach i opłatach lokalnych fot. Thinkstock

Projekt trafi do sejmowej komisji finansów publicznych.

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk, przedstawiając projekt podczas pierwszego czytania, zwrócił uwagę, że stanowi on realizację postulatów strony samorządowej. "Komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego pozytywnie zaopiniowała ten projekt" - poinformował. Zaznaczył, że dane gromadzone na podstawie projektowanych przepisów istotnie zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych dotyczących opodatkowania nieruchomości oraz polityki podatkowej.

Jerzy Małecki z PiS ocenił, że projekt wypełnia lukę w sprawozdawczości samorządów. "Dzięki zgromadzonym w ten sposób danym osiągnięty zostanie cel w postaci zwiększenia możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych i oceny polityki podatkowej w zakresie wykorzystania potencjału dochodowego i opodatkowania nieruchomości" - mówił poseł. Poinformował, że klub PiS pozytywnie ocenił projekt i opowiada się za skierowaniem go do dalszych prac w komisji.

Także zdaniem Włodzimierza Nykiela z PO zmiany zasługują na aprobatę, choć oznaczają nałożenie nowych obowiązków na gminy. "Uważam, że należy zadbać także o to, aby z informacji tych mogło korzystać nie tylko Ministerstwo Finansów, ale także organy samorządu terytorialnego, dla których to będą także istotne informacje" - dodał Nykiel.

Tomasz Jaskóła z Kukiz'15 oceni, że regulacja jest bardzo prosta, a dotychczasowy brak odpowiednich sprawozdań mógł utrudniać na przykład prowadzenie polityki wieloletniej. "To rzeczywiście jest dobry pomysł" - powiedział.

Marek Sowa z Nowoczesnej zapewnił natomiast, że nie kwestionuje wprowadzenia obowiązku przedstawiania corocznych sprawozdań. Jego zdaniem przyznanie, że przeprowadzenie wskazanych analiz nie jest obecnie możliwe, źle świadczy o stanie informatyzacji państwa. Sowa oświadczył, że Nowoczesna opowiada się za dalszą pracą nad tym projektem w komisjach.

Natomiast Genowefa Tokarska z PSL zwróciła uwagę, że przewidziane w projekcie informacje są potrzebne, ale - jej zdaniem - nasuwa się wątpliwość, czy nie będą one wykorzystywane do dyscyplinowania samorządów. "Nie jestem tak do końca pewna, mając na uwadze doświadczenie stawiania spraw przez obecny +rząd dobrej zmiany+, czy nie będzie to miało takiego celu" - powiedziała.

W uzasadnieniu do zmiany przygotowanej przez resort finansów napisano, że jej celem jest wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wybranych informacji o tych podatkach. Raporty miałby otrzymywać minister finansów.

Wyjaśniono, że obecnie samorządy nie mają takiego obowiązku. W odniesieniu do wskazanych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej.

Natomiast samorządy nie raportują i nie gromadzą danych o podstawie opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub wartościach przedmiotów zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, jak również dane o stosowanych w poszczególnych gminach stawkach podatkowych. Ministerstwo Finansów uzyskuje dane na temat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dzięki dobrowolnym badaniom ankietowy gmin przeprowadzanym w odstępach kilkuletnich.

"Taka forma pozyskiwania danych ze względu na dużą pracochłonność oraz koszty, w tym konieczność każdorazowego przygotowania formularzy oraz narzędzi do gromadzenia danych, nie jest optymalnym rozwiązaniem tego problemu. Powyższa sytuacja znacznie utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej, a w szczególności projektowanie zmian w systemie opodatkowania nieruchomości, w tym szacowanie skutków tych zmian" - uzasadnia MF.

Resort finansów uważa, że problem rozwiąże wprowadzenie przepisów nakładających na organy podatkowe gmin obowiązek sporządzania odpowiednich sprawozdań. Będą one obejmować informacje o zagregowanych podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o zagregowanych podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin.

"Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy. Sprawozdanie będzie przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany istniejący informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@" - napisano.

Według MF dane te zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych, m.in. umożliwią oszacowanie struktury potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania. Możliwe będzie też określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy. Ponadto, jak uważa MF, dane te zwiększą możliwości analizy i oceny polityki podatkowej gmin pod kątem wykorzystania potencjału dochodowego w zakresie opodatkowania nieruchomości. (PAP)

 

12.10.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE