Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Wieloletnia prognoza finansowa według Ministerstwa Finansów

Wieloletnia prognoza finansowa według Ministerstwa Finansów

15.07.10
Ministerstwo Finansów wraz z zespołem ekspertów przygotowało opracowanie przydatne przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
articleImage: Wieloletnia prognoza finansowa według Ministerstwa Finansów fot. Thinkstock

Ustawa o finansach publicznych określa ogólne zasady sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (dalej jako prognoza). O ile przepisy Działu V Rozdziału 2 ustawy o finansach publicznych dość szczegółowo normują zawartość prognozy, o tyle metodykę jej sporządzania pozostawiono w zupełności w gestii jednostek samorządu terytorialnego. Działanie to jest słuszne – zbyt szczegółowe prawo staje się prawem pozbawionym elastyczności. Z drugiej strony, sporządzenie prognozy może niejednokrotnie nastręczać trudności jednostkom samorządu terytorialnego, a brak jednolitych reguł przy tworzeniu będzie ograniczał przejrzystość finansów samorządowych. Pomocą służyć ma dokument sporządzony przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych oraz reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Metodyka opracowania”.

W dokumencie opisano krok po kroku sposób sporządzenia prognozy tak, by przy jednoczesnym zachowaniu szczegółowości opracowania, dokument był jasny, przejrzysty i zrozumiały nie tylko dla osób zajmujących się zawodowo finansami publicznymi, lecz i dla zwykłych obywateli lub np. banków udzielających kredytów na inwestycje. Dodatkowo zamieszczono wzór formularza prognozy wraz z objaśnieniami poszczególnych pozycji. Jest to niewątpliwie przydatne narzędzie, niemniej na myśl przychodzi bardziej praktyczne rozwiązanie. Skoro bowiem Metodyka opracowania ma postać dokumentu elektronicznego, również wzór mógłby być wykonany w formie arkusza kalkulacyjnego z już przygotowanymi formułami w komórkach.

Autorzy dokumentu prezentują rady dotyczące sporządzania prognozy. Przede wszystkim w trakcie prac powinno się kierować nie zaplanowanymi wydatkami, ale dostępnymi środkami. Należy również posługiwać się wskaźnikami statystycznymi przygotowanymi dla każdej jednostki samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Ponadto trzeba pamiętać, że jakakolwiek zmiana w prognozie na rok bieżący pociąga zmiany w prognozie na lata następne; finanse samorządowe nie są bowiem przedsięwzięciem złożonym z niezależnych od siebie etapów – lat – lecz ciągłym procesem przyczynowo-skutkowym.

Metodyka opracowania dostępna w formie pliku PDF, do pobrania ze stron Ministerstwa Finansów lub Serwisu Samorządowego.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Pobierz dokument:
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - metodyka opracowania.PDF


Patryk Ciurak 15.07.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE