Strona główna » Wiadomości » Finanse komunalne » Woj. śląskie ma za 2016 r. ponad 140 mln zł nadwyżki w budżecie

Woj. śląskie ma za 2016 r. ponad 140 mln zł nadwyżki w budżecie

19.06.17

Zarząd woj. śląskiego uzyskał absolutorium z wykonania budżetu na 2016 r. - zdecydowali w poniedziałek radni sejmiku woj. śląskiego. Tamtejszy samorząd zakończył ubiegły rok dodatnim wynikiem - ponad 140 mln zł, jednocześnie realizując plan wydatków w ok. 75 proc.

articleImage: Woj. śląskie ma za 2016 r. ponad 140 mln zł nadwyżki w budżecie fot. Thinkstock

O przegłosowaniu absolutorium zdecydowali radni koalicji PO-PSL-RAŚ-SLD. PiS było przeciwne. Występujący w imieniu tego klubu radny Piotr Czarnynoga ocenił, że „tak źle z realizacją budżetu woj. śląskiego jeszcze nie było”. „Fakt, że dzięki temu mamy do dyspozycji w budżecie na 2017 r. aż 144,4 mln zł (…), to wielka miara niezrealizowanych w ocenianym 2016 r. zadań” - uznał.

Prosząc radnych o absolutorium marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa przypomniał, że w pierwotnej uchwale budżetowej na 2016 r. zaplanowano dochody na poziomie 1,418 mld zł, a wydatki - 1,535 mld zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano m.in. 159 mln zł kredytów; ponad 41 mln zł stanowiły środki niewykorzystane w 2015 r. Budżet ten ulegał zmianom, jak mówił Saługa, m.in. wobec decyzji rządowych czy otrzymanych dotacji.

Faktycznie wydatki wyniosły ok. 1,206 mln zł (co oznacza realizację planu na poziomie 75,3 proc.), a dochody ok. 1,228 mln zł (realizacja w 86,4 proc.).

Marszałek zaznaczył, że największe wydatki wiązały się – jak co roku – z realizacją zadań związanych z transportem i łącznością (ok. 517 mln zł). Kolejne znaczne pieniądze trafiły na kulturę (148 mln zł), oświatę (110 mln zł), ochronę zdrowia (60 mln zł) oraz rolnictwo (36 mln zł). Ważną pozycją było prawie 70 mln zł na modernizację Stadionu Śląskiego, która ma zakończyć się w tym roku.

Wzrósł udział wydatków na administrację – z 9,8 proc. do 11,7 proc. (135 mln zł). „Przypomnę, że w tym dziale są m.in. Światowe Dni Młodzieży czy praca nad programem Kierunek Śląskie 3.0. Także w tym dziale znalazły się środki na dokończenie Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej” - zastrzegł marszałek woj. śląskiego.

„W przypadku sprzedaży majątku nie udało nam się, niestety, osiągnąć zamierzonych celów. Głównie myśleliśmy w tym kontekście o placówkach medycznych. W międzyczasie jednak nastąpiły zmiany w prawie i wojewoda uchylił nasze wszystkie uchwały w tym względzie i już nie mogliśmy kształtować naszych dochodów tak, jak planowaliśmy” – przekonywał.

„Pomimo wielu trudności, które trzeba było pokonać, jak chociażby unieważnione przetargi stwierdzam, że dołożono wszelkich starań, by 2016 r. zamknąć jak najlepiej zarówno od strony finansowej, jak i merytorycznej” - zadeklarował Saługa.

Ostatecznie w ub. roku samorząd woj. śląskiego zanotował nadwyżkę budżetową w wysokości 21,5 mln zł; z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych pozostało też ok. 123 mln zł wolnych środków. Złożyło się to na wynik finansowy na poziomie 144,4 mln zł (które w tegorocznym budżecie zostały już niemal w całości rozdzielone).

Ostatecznie mniejsze niż zakładane okazały się też kredyty – zaciągnięto ich łącznie na niespełna 93 mln zł. Całkowite zadłużenie woj. śląskiego na koniec grudnia 2016 r. wyniosło ok. 699 mln zł, co daje 57 proc. dochodów z 2016 r. (to najwyższy w Polsce wskaźnik zadłużenia poniżej ustawowej bariery 60 proc. dochodów; przekraczają go w Polsce obecnie trzy województwa).

„Realizacja budżetu woj. śląskiego w 2016 r. bardzo źle świadczy o pracy zarządu woj. śląskiego, a Sejmik Woj. Śląskiego nie wypełnia obowiązku kontroli i nadzoru nad realizacją przez zarząd budżetu, dopuszczając i tolerując złą pracę zarządu w tym zakresie” - skomentował występujący w imieniu klubu PiS radny Piotr Czarnynoga.

Radny ocenił, że w kontekście realizacji wydatków na poziomie 75,3 proc. pozytywna ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pozytywna ocena biegłego rewidenta, „natrafiają na opór przed uznaniem”, że budżet wykonany w tym zakresie „to budżet dobrze wykonany”.

Czarnynoga zdiagnozował m.in., że źródła dochodów budżetu jak PIT i CIT zostały wykonane dobrze, natomiast w przypadku pozostałych, „gdzie dochody zależą od aktywności zarządu, wynik jest bardzo zły”. „Przykładem - dochody majątkowe: plan 40,6 mln zł; wykonanie 2,2 mln zł” - podał.

Radny PiS wymieniał m.in. wskaźniki realizacji wydatków w poszczególnych działach budżetu, np. wydatki na usuwanie klęsk żywiołowych zaplanowane na 2,5 mln zł zostały zrealizowane w 13,1 proc. W dziale transport i łączność plan zrealizowano w 63,5 proc. „Nie zmniejszyliśmy wydatków na Koleje Śląskie, które nadal drenują nasz budżet bez poprawy jakości działania” - ocenił.

„W dziale administracja publiczna wydaliśmy 137 mln zł, w tym na urząd marszałkowski 106 mln zł, realizując 82,6 proc. planu. Warto wiedzieć, że na koniec 2016 r. zatrudnialiśmy pracowników na 1269 etatach w urzędzie marszałkowskim (wzrost o 86 etatów wobec 2015 r.) oraz w 14 naszych jednostkach organizacyjnych na 1070 etatach (wzrost o 33 etaty)” - podał.

„To armia pracowników – i zasadne jest pytanie o jakość ich pracy zważywszy, że ich przełożeni w zarządzie województwa zmieniają się średnio co 2,5 roku, a w tym czasie bardziej zajmują się politykowaniem, niż solidną urzędniczą pracą” - uznał przedstawiciel klubu PiS.

„Na tym tle zwracam uwagę urzędnikom odpowiedzialnym za wydawanie pieniędzy i pracę nad Inicjatywą Strategiczną Śląskie 3.0, że robią to (…) nielegalnie” - zaznaczył argumentując, że zgodnie z ustawą o samorządzie „sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa”. „Nie ma wątpliwości, biorąc pod uwagę także liczne wystąpienia publiczne pana marszałka, że Inicjatywa Strategiczna Śląskie 3.0 to strategiczny dokument, który nie został przedstawiony sejmikowi” - zaakcentował.

Czarnynoga mówił też, że o 10 proc. rok do roku zmalały wydatki w dziale kultura – do kwoty 149 mln zł, że w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 zamiast 1,175 mld zł na inwestycje i 544 mln zł na wydatki bieżące zrealizowano 253 mln zł na inwestycje i 103 mln zł na wydatki bieżące (wskaźnik realizaji ok. 20 proc.), a także, że rosną koszty obsługi długu publicznego województwa (14,4 mln zł w ub. roku; o 1,8 mln zł więcej niż w 2015 r.).

Przedstawiciele klubów koalicji pozytywnie odnieśli się do sprawozdania budżetowego zarządu za 2016 r., choć niektórzy - z zastrzeżeniami. Radny Michał Czarski (SLD) akcentował m.in., że budżety kolejnych lat nie są ze sobą porównywalne, np. ze względu na różny udział środków kierowanych na przypisane im cele; za niekorzystny uznał też rosnący udział wydatków majątkowych do bieżących. Jako porażkę wielu kolejnych ekip rządzących województwem Czarski ocenił dotychczasowy brak realizacji wschodniej części Drogowej Trasy Średnicowej.(PAP)

19.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE