Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wojewoda: gminny program dotyczy tylko zwierząt bezdomnych

Wojewoda: gminny program dotyczy tylko zwierząt bezdomnych

10.04.18

Rada gminy nie ma kompetencji do uregulowania odpowiedzialności finansowej ustalonego właściciela zwierzęcia – stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski.

articleImage: Wojewoda: gminny program dotyczy tylko zwierząt bezdomnych fot. Thinkstock

Rada Gminy Biskupiec w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności przyjęła, że w przypadku zgłoszenia się lub ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane, właściciel ponosi koszty związane z jego wyłapaniem i utrzymywaniem (w tym ewentualne koszty opieki weterynaryjnej) w wysokości wynikającej z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, cennika lecznicy zwierząt i cennika w schronisku.

Wojewoda warmińsko-mazurski stwierdził nieważność tego zapisu. Stwierdził, że nie znajduje ono uzasadnienia w upoważnieniu udzielonym radzie gminy przez ustawodawcę w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. Z przepisu tego wynika, że uchwalony przez radę gminy program powinien odnosić się do opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Rada gminy nie miała, zatem kompetencji do uregulowania odpowiedzialności finansowej ustalonego właściciela zwierzęcia.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Organ nadzoru zakwestionował też postanowienie, w którym rada gminy określiła, że „dodatkowo właściciel może zostać również obciążony mandatem karnym nakładanym przez Policję za nieupilnowanie zwierzęcia i wyrządzone przez niego ewentualne szkody”. Wojewoda wskazał, że rada nie miała kompetencji do wprowadzenia takiego unormowania na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. Ponadto kwestia ta uregulowana została w art. 77 Kodeksu wykroczeń, („kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany”). Z kolei odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę wynika z art. 431 Kodeksu cywilnego.

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.119.2018
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE