Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wojewoda: gminny program dotyczy tylko zwierząt bezdomnych

Wojewoda: gminny program dotyczy tylko zwierząt bezdomnych

10.04.18

Rada gminy nie ma kompetencji do uregulowania odpowiedzialności finansowej ustalonego właściciela zwierzęcia – stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski.

articleImage: Wojewoda: gminny program dotyczy tylko zwierząt bezdomnych fot. Thinkstock

Rada Gminy Biskupiec w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności przyjęła, że w przypadku zgłoszenia się lub ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane, właściciel ponosi koszty związane z jego wyłapaniem i utrzymywaniem (w tym ewentualne koszty opieki weterynaryjnej) w wysokości wynikającej z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, cennika lecznicy zwierząt i cennika w schronisku.

Wojewoda warmińsko-mazurski stwierdził nieważność tego zapisu. Stwierdził, że nie znajduje ono uzasadnienia w upoważnieniu udzielonym radzie gminy przez ustawodawcę w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. Z przepisu tego wynika, że uchwalony przez radę gminy program powinien odnosić się do opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Rada gminy nie miała, zatem kompetencji do uregulowania odpowiedzialności finansowej ustalonego właściciela zwierzęcia.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Organ nadzoru zakwestionował też postanowienie, w którym rada gminy określiła, że „dodatkowo właściciel może zostać również obciążony mandatem karnym nakładanym przez Policję za nieupilnowanie zwierzęcia i wyrządzone przez niego ewentualne szkody”. Wojewoda wskazał, że rada nie miała kompetencji do wprowadzenia takiego unormowania na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. Ponadto kwestia ta uregulowana została w art. 77 Kodeksu wykroczeń, („kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany”). Z kolei odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę wynika z art. 431 Kodeksu cywilnego.

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.119.2018
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE