Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wojewoda: określenie tylko wysokości diety sołtysa to za mało

Wojewoda: określenie tylko wysokości diety sołtysa to za mało

08.03.18

Ustalając wysokość diet dla sołtysów, rada gmina musi uregulować, kiedy i za co będzie przysługiwała sołtysom dieta i zwrot kosztów podróży – stwierdził wojewoda podlaski.

articleImage: Wojewoda: określenie tylko wysokości diety sołtysa to za mało Zdjęcia pochodzące z innych źródeł niż ThinkStock

Rada Gminy Siemiatycze podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Ustaliła, że sołtysowi przysługuje ryczałtowa dieta w wysokości 150 zł kwartalnie. Kwota diety uwzględnia koszty dojazdu do siedziby urzędu gminy w celu uczestniczenia w pracach rady gminy. A wypłata diet za dany kwartał następuje w terminie do końca danego kwartału na podstawie listy sporządzonej przez biuro obsługi rady gminy.

Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały z powodu naruszenia art. 37b ust 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten daje radzie gminy możliwość ustanowienia zasad rekompensaty wydatków przewodniczącym jednostki pomocniczej, w postaci diety i zwrotu kosztów podróży służbowej.

Organ nadzoru powołując się na uzasadnienie wyroku WSA w Opolu 14 stycznia 2016 r. (sygn. akt II SA/Op 537/15) wskazał, że istotą diety jest rekompensata utraconych wskutek wykonywania funkcji zarobków i poniesionych w związku z wykonywaną funkcją kosztów. Dieta ma więc kompensacyjny charakter. Musi być powiązana ściśle ze zwrotem kosztów i wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji, a nie z tytułu samego faktu bycia taką osobą. 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Wojewoda wskazał, że w użytym przez ustawodawcę art. 37b ust. 1 u.s.g. sformułowaniu „zasady" mieści się więc tryb rozliczeń diet i kosztów podróży, a więc określenia tych czynności funkcyjnych sołtysa, za które dieta przysługuje.

Regulacją uchwały winna być objęta m.in. sytuacja, gdy przewodniczący organu wykonawczego przez dłuższy okres czasu nie wykonuje obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, a tym samym nie ponosi żadnych kosztów związanych z jej pełnieniem. Brak zasad dotyczących ustalenia wysokości diet powoduje, że mają one charakter ryczałtu miesięcznego. Ustalona w stałej kwocie dieta w formie ryczałtu miesięcznego traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

Koszty podróży służbowej to koszty związane z wyjazdem podjętym w celu realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.
Rada powinna więc uchwalić zasady, w których zostaną określone regulacje, kiedy, za co i w jakiej wysokości będzie przysługiwała sołtysom dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Tymczasem zakwestionowała uchwała nie zawiera takich regulacji. Zamiast zasad wskazuje jedynie wysokość ryczałtowej diety wypłacanej kwartalnie przewodniczącemu organu wykonawczego.

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.16.2018


 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE