Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wojewoda: rada gminy musi ustalić koszt godziny usługi opiekuńczej

Wojewoda: rada gminy musi ustalić koszt godziny usługi opiekuńczej

10.01.18

To rada gminy, a nie wójt ustala cenę za usługi opiekuńcze. Rada gminy nie może przekazać tych kompetencji innym organom – stwierdził wojewoda podkarpacki.

articleImage: Wojewoda: rada gminy musi ustalić koszt godziny usługi opiekuńczej fot. Thinkstock

Rady Gminy Lubenia podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi. W uchwale rada zapisała, że „Koszt jednej godziny usług opiekuńczych określa umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy, a wykonawcą usługi”.

Rozstrzygnięciem nadzorczym wojewoda podkarpacki stwierdził, że przepis art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, w sposób nie budzący wątpliwości przesądza o tym, że to rada gminy jest organem właściwym do określenia szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ustawowe upoważnienie w zakresie ceny za usługi opiekuńcze dotyczy więc wyłącznie rad gmin i nie przewiduje ono możliwości przekazania tych kompetencji innym organom np. wójtowi czy kierownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej.

LEX Samorząd Terytorialny PLUS >>

Organ nadzoru podkreślił też, że obowiązkiem rady było ustalenie ceny 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Cena ta determinuje bowiem wysokość opłaty, stanowiąc jeden z kluczowych elementów szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za wskazane usługi.
Nieustalenie kosztu usługi opiekuńczej, delegowanie powyższego obowiązku na inny podmiot stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności takiej uchwały.

rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego nr P-II.4131.2.320.2017

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE