Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wojewoda: rada ustala ilość bezpłatnych godzin, a nie konkretne godziny

Wojewoda: rada ustala ilość bezpłatnych godzin, a nie konkretne godziny

09.03.18

Rada gminy nie ma kompetencji do określania konkretnych godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym - stwierdził wojewoda podkarpacki.

articleImage: Wojewoda: rada ustala ilość bezpłatnych godzin, a nie konkretne godziny fot. Thinkstock

Rady Gminy Chmielnik podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Wskazała w niej, że dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8: 00 do 13:00.

Zapis o tych konkretnych godzinach bezpłatnego nauczania, czyli „w czasie od 8: 00 do 13: 00” zakwestionował wojewoda podkarpacki.
Wojewoda wskazał, że w myśl art. 52 ust. 1ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Z kolei ten przepis normuje, że przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Zdaniem organu nadzoru, skoro art. 13 ust. 1 pkt. 2 prawa oświatowego ustala minimalny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, to rada gminy może tylko ustalić czas dłuższy i jest to jej uprawnienie w zakresie dotyczącym ustalenia tego czasu. Gdyby intencją ustawodawcy było upoważnienie rady do ustalenia konkretnych godzin, w jakich miałaby się odbywać bezpłatne zajęcia, to wprost dałby temu wyraz w przepisach ustawowych, czego nie uczynił.

Rada gminy ma więc jedynie prawo do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz liczby godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

rozstrzygnięcie nadzorcze nr, P-II.4131.2.34.2018

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE