Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wojewoda: Zadaszone kojce w oczyszczalni ścieków to nie schronisko

Wojewoda: Zadaszone kojce w oczyszczalni ścieków to nie schronisko

11.05.18

Gmina realizując zadania opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, musi wskazać konkretne schronisko dla zwierząt spełniające określone prawem wymogi, z podaniem jego nazwy i adresu – przypomniał wojewoda podkarpacki.

articleImage: Wojewoda: Zadaszone kojce w oczyszczalni ścieków to nie schronisko fot. Thinkstock

Wojewoda podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym z 2 maja 2018 r. stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Zarzucił, że uchwała narusza przepis art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie zwierząt, bo nie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

Organ nadzoru powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych stwierdził, że wymóg ten może być realnie spełniony wyłącznie w ten sposób, że w programie powinno być wskazane konkretne schronisko dla zwierząt z podaniem jego nazwy i adresu, do którego trafią bezdomne zwierzęta z gminy.

Realizacją wymogu nie jest wskazanie w uchwale, że „opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Oleszyce realizowana będzie poprzez umieszczanie ich w miejscu czasowego pobytu mieszczącego się na ul. Zamkowej - oczyszczalnia ścieków, na którym znajdują się 3 podwójne kojce zadaszone z budami wewnętrznymi”.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Organ nadzoru podkreślił, że ustawodawca w art. 4 pkt. 25 ustawy sformułował definicję "schroniska dla zwierząt", którym jest miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Szczegółowe warunki określa również rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Schronisko dla zwierząt jest więc miejscem, które musi spełniać określone przepisami prawa wymogi. Wykonywanie działalności polegającej na prowadzeniu schroniska wymaga także zezwolenia wydanego przez organ samorządu terytorialnego wydawanego na podstawie art. 7 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego nr P-II.4131.2.92.2018

Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym Mieczysław Goettel

Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE