Wójt jako organ administracji nie może jednocześnie reprezentować interesu prawnego gminy (II OSK 652/12)

W zakresie w jakim wójt (burmistrz, prezydent miasta) pełni funkcje organu administracji publicznej w stosunku do własnej gminy jako osoby prawnej nie jest on ani żaden z innych organów uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego.

articleImage: Wójt jako organ administracji nie może jednocześnie reprezentować interesu prawnego gminy (II OSK 652/12) fot. Thinkstock

W sprawie NSA postawiono pytanie, czy wójt (burmistrz, prezydent) reprezentujący gminę może skutecznie wnieść skargę na decyzję wydaną w następstwie decyzji tego organu, przy założeniu, że rozstrzygnięcie to wiąże się z określonymi uprawnieniami podmiotowymi gminy. W sprawie wójt gminy doszedł do przekonania, że skoro od zgodności z prawem zaskarżonej decyzji SKO zależy status prawny nieruchomości, do której gmina rości sobie prawa, to w związku z tym gmina ta ma interes prawny do wystąpienia ze skargą do WSA, a skarga ta jest dopuszczalna.

Zdaniem rozpatrującego sprawę NSA ze stanowiskiem takim nie można się zgodzić. Sad uznał, iż nie można na tej samej płaszczyźnie stawiać gminy i innych uczestników postępowania administracyjnego. Gmina posiada bowiem szczególną pozycję ustrojowo-prawną jako jednostka samorządu terytorialnego. Jest z jednej strony nosicielem imperium (władztwa administracyjnego), z drugiej zaś podmiotem dominium (własności). Te dwie role gminy są rozdzielne.

Czym innym jest uprawienie, a zarazem obowiązek rozstrzygania spraw indywidualnych w zakresie i na zasadach prawem określonych i w ślad za tym do korzystania z władztwa administracyjnego, a czym innym wykonywanie uprawnień właścicielskich w stosunku do majątku komunalnego. Ponadto chociaż te dwie role gminy są rozdzielne nie oznacza, że nie mogą być wykonywane przez gminę jednocześnie. Stosownie do woli ustawodawcy, zobowiązującego właściwe organy gminy w przepisach prawa materialnego do rozstrzygania spraw indywidualnych oraz wyposażającego gminy w mienie komunalne, którym gmina ma racjonalnie gospodarować, gminy powinny te dwie funkcje realizować jednocześnie, również w odniesieniu do własnego majątku. Ustawodawca nie wprowadza w tej mierze zakazu. Oznacza to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wystąpić w charakterze nosiciela imperium w stosunku do własnej gminy. Wówczas wykonuje on funkcję organu administracji publicznej i dopiero ta sytuacja rodzi ograniczenia, ale tylko w zakresie uprawnień procesowych gminy.

W zakresie w jakim wójt (burmistrz, prezydent miasta) pełni funkcje organu administracji publicznej w stosunku do własnej gminy jako osoby prawnej nie jest on ani żaden z innych organów uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego. Uprawnienie do korzystania z władztwa administracyjnego przez organ gminy w odniesieniu do niej jako osoby prawnej następuje zatem kosztem jej uprawnień procesowych. Powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Na podstawie: Postanowienie NSA z 20 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 652/12

 

Anna Dudrewicz 03.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Wójt jako organ administracji nie może jednocześnie reprezentować interesu prawnego gminy (II OSK 652/12)

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Będzie fundusz dla gmin, na terenie których leżą parki krajobrazowe

  Obrazek do artykułu: Będzie fundusz dla gmin, na terenie których leżą parki krajobrazowe

  Wsparcie gmin, na terenie których są parki krajobrazowe, dokończenie inwestycji związanych ze środowiskiem czy uruchomienie 25 tras biegowych w Lasach Państwowych - to niektóre plany resortu środowiska na najbliższe miesiące zaprezentowane w środę w Sejmie. Więcej

 • Wybory samorządowe: partie kompletują listy kandydatów

  Obrazek do artykułu: Wybory samorządowe: partie kompletują listy kandydatów

  Na starcie kampanii samorządowej partie mają, z pewnymi wyjątkami, ustalonych kandydatów na prezydentów miast; trwa układanie list do sejmików. Większość ugrupowań zapowiada prezentację haseł wyborczych i programów na początek września. Więcej

 • Ruszyła samorządowa kampania wyborcza

  Obrazek do artykułu: Ruszyła samorządowa kampania wyborcza

  W środę, po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia ws. wyborów samorządowych, ruszy kampania wyborcza. Zarejestrowane komitety wyborcze będą mogły prowadzić agitację aż do rozpoczęcia ciszy wyborczej, czyli do północy 14 listopada. Do urn pójdziemy 16 listopada. Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora