Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wójt jako organ administracji nie może jednocześnie reprezentować interesu prawnego gminy (II OSK 652/12)

Wójt jako organ administracji nie może jednocześnie reprezentować interesu prawnego gminy (II OSK 652/12)

03.04.12

W zakresie w jakim wójt (burmistrz, prezydent miasta) pełni funkcje organu administracji publicznej w stosunku do własnej gminy jako osoby prawnej nie jest on ani żaden z innych organów uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego.

articleImage: Wójt jako organ administracji nie może jednocześnie reprezentować interesu prawnego gminy (II OSK 652/12) fot. Thinkstock

W sprawie NSA postawiono pytanie, czy wójt (burmistrz, prezydent) reprezentujący gminę może skutecznie wnieść skargę na decyzję wydaną w następstwie decyzji tego organu, przy założeniu, że rozstrzygnięcie to wiąże się z określonymi uprawnieniami podmiotowymi gminy. W sprawie wójt gminy doszedł do przekonania, że skoro od zgodności z prawem zaskarżonej decyzji SKO zależy status prawny nieruchomości, do której gmina rości sobie prawa, to w związku z tym gmina ta ma interes prawny do wystąpienia ze skargą do WSA, a skarga ta jest dopuszczalna.

Zdaniem rozpatrującego sprawę NSA ze stanowiskiem takim nie można się zgodzić. Sad uznał, iż nie można na tej samej płaszczyźnie stawiać gminy i innych uczestników postępowania administracyjnego. Gmina posiada bowiem szczególną pozycję ustrojowo-prawną jako jednostka samorządu terytorialnego. Jest z jednej strony nosicielem imperium (władztwa administracyjnego), z drugiej zaś podmiotem dominium (własności). Te dwie role gminy są rozdzielne.

Czym innym jest uprawienie, a zarazem obowiązek rozstrzygania spraw indywidualnych w zakresie i na zasadach prawem określonych i w ślad za tym do korzystania z władztwa administracyjnego, a czym innym wykonywanie uprawnień właścicielskich w stosunku do majątku komunalnego. Ponadto chociaż te dwie role gminy są rozdzielne nie oznacza, że nie mogą być wykonywane przez gminę jednocześnie. Stosownie do woli ustawodawcy, zobowiązującego właściwe organy gminy w przepisach prawa materialnego do rozstrzygania spraw indywidualnych oraz wyposażającego gminy w mienie komunalne, którym gmina ma racjonalnie gospodarować, gminy powinny te dwie funkcje realizować jednocześnie, również w odniesieniu do własnego majątku. Ustawodawca nie wprowadza w tej mierze zakazu. Oznacza to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wystąpić w charakterze nosiciela imperium w stosunku do własnej gminy. Wówczas wykonuje on funkcję organu administracji publicznej i dopiero ta sytuacja rodzi ograniczenia, ale tylko w zakresie uprawnień procesowych gminy.

W zakresie w jakim wójt (burmistrz, prezydent miasta) pełni funkcje organu administracji publicznej w stosunku do własnej gminy jako osoby prawnej nie jest on ani żaden z innych organów uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego. Uprawnienie do korzystania z władztwa administracyjnego przez organ gminy w odniesieniu do niej jako osoby prawnej następuje zatem kosztem jej uprawnień procesowych. Powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Na podstawie: Postanowienie NSA z 20 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 652/12

 

Anna Dudrewicz 03.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • RPO apeluje o zmianę przepisów utrudniających bezdomnym udział w wyborach

  Obrazek do artykułu: RPO apeluje o zmianę przepisów utrudniających bezdomnym udział w wyborach

  Kodeks wyborczy zapewnia bezdomnym wyborcom możliwość dopisania się do rejestru wyborców w gminie, w której stale przebywają. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do procedury dopisywania się do rejestru wyborców nie są jednak dostosowane do wspomnianej sytuacji. Rozbieżności skłoniły Rzecznik Praw Obywatelskich do wystąpienia w tej sprawie. Więcej

 • Nie wszyscy samorządowcy chcą przekopu Mierzei

  Obrazek do artykułu: Nie wszyscy samorządowcy chcą przekopu Mierzei

  Elbląscy samorządowcy i parlamentarzyści chwalą decyzję rządu o przekopie Mierzei Wiślanej. Przeciwni inwestycji są mieszkańcy Krynicy Morskiej, której burmistrz Krzysztof Swat ocenia, że rekompensatą dla turystycznego kurortu byłoby utworzenie wolnocłowej strefy. Więcej

 • Gowin: 400 mln zł na rozwój innowacji w regionach

  Obrazek do artykułu: Gowin: 400 mln zł na rozwój innowacji w regionach

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia program z budżetem 400 mln zł, za pomocą którego chce pobudzić innowacyjność w regionach. Teraz każde z województw będzie mogło zbudować własne specjalizacje gospodarcze - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Więcej

 • Przedstawiciele metropolii: ekonomia dzielenia się to wielka szansa

  Obrazek do artykułu: Przedstawiciele metropolii: ekonomia dzielenia się to wielka szansa

  Przedstawiciele Paryża, Toronto i Amsterdamu na konferencji the Next Web przyznali, że w obliczu wyzwań, jakie stawiają przed samorządami oddolne inicjatywy współpracy czy ekonomia dzielenia się - potrzeba aktywnego reagowania władz na nową rzeczywistość społeczno-ekonomiczną. Więcej

 • Bez uchwały rada powiatu nie podejmie rozstrzygnięcia

  Obrazek do artykułu: Bez uchwały rada powiatu nie podejmie rozstrzygnięcia

  Rada powiatu podejmuje swoje rozstrzygnięcia w formie uchwały, bez względu na to jak ta nie zostałaby nazwana. W praktyce uchwały często bowiem bywają określane mianem stanowisk czy skarg. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE