Strona główna » Wiadomości » Finanse komunalne » Wójt złoży e-sprawozdanie o podatkach lokalnych do 28 lutego

Wójt złoży e-sprawozdanie o podatkach lokalnych do 28 lutego

09.02.18

MF udostępniło aplikację do przekazywania sprawozdań z zakresu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powinni je złożyć do RIO przez system informatyczny Besti@.

articleImage: Wójt złoży e-sprawozdanie o podatkach lokalnych do 28 lutego fot. Thinkstock

Na podstawie obowiązującego od tego roku rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą corocznie składać sprawozdania podatkowe.

Sprawozdania będą sporządzane w formie dokumentu elektronicznego i przekazywane za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów w postaci elektronicznej.

Będzie się to odbywać z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Taka funkcjonalność w systemie została już udostępniona.

Terminy przekazania sprawozdań dotyczących podatków lokalnych

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Pierwsza to informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta oraz średniej cenie sprzedaży drewna, zgodnie z treścią uchwał rad gmin obowiązujących na terenie danej gminy w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie.

Ta część sprawozdania powinna zostać przekazana przez organ podatkowy do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do 28 lutego 2018 r.

Druga część to zagregowane dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie.

Tę część sprawozdania organ podatkowy powinien przekazać do właściwej izby obrachunkowej do 20 lipca 2018 r.

RIO przekażą sprawozdania do Ministerstwa Finansów

Regionalne izby obrachunkowe przekazują sprawozdania otrzymane od organów podatkowych odpowiednio w terminach do 10 marca oraz do 31 lipca 2018 r.

Struktura danych sprawozdania podatkowego opisana została w pliku Specyfikacja wejścia-wyjścia na portalu systemu BeSTi@ pod adresem http://www.budzetjst.pl/node/46.

Głównym celem systemu LGBMS (BeSTi@) jest usprawnienie zarządzania danymi finansowymi JST w tym ułatwienie i przyspieszenie wymiany danych pomiędzy JST, RIO i MF.

Czytaj też
Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i, Bogumił Pahl

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE