Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: osobie pełniącej funkcję radnego i sołtysa przysługują dwie diety

WSA: osobie pełniącej funkcję radnego i sołtysa przysługują dwie diety

17.02.17

Osobie pełniącej jedocześnie funkcję radnego i sołtysa przysługują dwa tytuły prawne uprawniające do wypłaty dwóch diet – uznał wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. 

articleImage: WSA: osobie pełniącej funkcję radnego i sołtysa przysługują dwie diety fot. Thinkstock

Rada gminy uchwaliła zasady otrzymywania i wysokości zryczałtowanej diety dla sołtysów. Między innymi ustaliła regułę, zgodnie z którą w przypadku zbiegu pełnienia funkcji radnego i sołtysa przysługuje tylko jedna dieta, w wysokości przewidzianej dla radnego.

Ten zapis uchwały zaskarżył sołtys.

WSA uznał, iz rada gminy działała z naruszeniem art. 25 ust. 4 w związku z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).

Z treści ustawy wynika jednoznacznie, że radnemu przysługują diety z tytułu wykonywania mandatu radnego.

Z ustawy wypływa również uprawnienie rady do ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

W sytuacji gdy rada decyduje się na określenie tych zasad dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, a osoba ta jest radnym, któremu z mocy prawa przysługuje dieta, to dla takiego podmiotu istnieją dwa tytuły prawne uprawniające do wypłaty stosownych diet.

W konsekwencji rada gminy nie mogła ograniczyć tego uprawnienia do przyznania tylko jednej diety w wysokości ustalonej dla radnego, skoro skarżący pełni jednocześnie funkcję sołtysa.

Przepis uchwały powinien wyraźnie wskazywać, że w przypadku radnych, którzy pełnią równocześnie funkcje przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, przysługują im dwie diety, z każdego ze wskazanych tytułów o określonej wysokości – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 15 listopada 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 783/16, nieprawomocny  

Anna Dudrewicz 17.02.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE