Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: posiadanie rodziny nie jest przesłanką odmowy umieszczenia w DPS

WSA: posiadanie rodziny nie jest przesłanką odmowy umieszczenia w DPS

08.08.17

Posiadanie rodziny nie jest przesłanką do wydania decyzji o odmowie skierowania do domu pomocy społecznej – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.  

articleImage: WSA: posiadanie rodziny nie jest przesłanką odmowy umieszczenia w DPS fot. Thinkstock

Burmistrz odmówił wnioskodawczyni skierowania jej siostry do domu pomocy społecznej.

Organ wyjaśnił, iż kobieta spełnia ustawowe kryteria do skierowania jej do domu pomocy społecznej.

Jednakże przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 930) wyraźnie wskazują jeszcze na dalsze przesłanki, a mianowicie fakt, że do domu opieki społecznej kieruje się osobę, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Natomiast siostra wnioskodawczyni ma zapewnione bardzo dobre warunki lokalowe, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z opiekunem prawnym.

Organ podkreślił, iż dom opieki społecznej jest absolutną koniecznością w sytuacji, gdy żadne inne rozwiązania nie są możliwe do zastosowania. W rozpatrywanej sprawie taka alternatywa jest i ośrodek chce przeznaczyć na to wsparcie środki, a tylko opiekun nie chce z nich skorzystać.

Wnioskodawczyni poskarżyła się do sądu administracyjnego.

WSA wyjaśnił, iż posiadanie rodziny – wbrew temu co stara się dowieść organ - nie jest przesłanką do wydania decyzji o odmowie skierowania do domu pomocy społecznej.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Nie ma wątpliwości, że ze wszech miar pożądane jest, aby osoba była w potrzebie otoczona stałą opieką rodziny, ale równie oczywiste jest stwierdzenie, że nie zawsze jest to możliwe.

Stosując ustawę o pomocy społecznej, organy administracyjne nie mogą absolutyzować żadnej z form pomocy społecznej.

Ustawa nie uzasadnia tezy, że istnieje sztywna, bezwzględnie obowiązująca hierarchia form opieki nad osobami potrzebującymi, która nakazywałaby w każdym pojedynczym przypadku stosowanie ściśle ustalonej kolejności form opieki – zwrócił uwagę sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 15 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 1004/16, nieprawomocny  

Anna Dudrewicz 08.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE